Tillbaka
Regler för stockholmpinball.coms tävlingar
Regler för stpb.com:s indivduella utmaningar
Regler för för stpb.com:s månadsfinaler
Generella regler och information.

Regler för Utmaningar.
• Varje utmaning spelas i bäst av tre matcher.
• Om en av de tävlande vinner i två raka matcher behövs inte den tredje spelas.
• Det är alltid utmanaren som börjar i match 1. Sedan turas man om.
• De tre (eller två) matcherna måste inte spelas på ett och samma spel,
detta är helt upp till de tävlande att komma överens om.
• Rankingen påverkas inte av varje match, utan räknas på vinnaren av dullen.
• Även eventuella returutmaningar är en överenskommelse mellan de
tävlande, så länge man kommer ihåg att efteråt föra in utmaningen och
dess resultat på stockholmpinball.
• Om Tournament Mode (varierar från spel till spel) ska användas eller
inte är också helt upp till de tävlande.
• Det är alltid utmanaren som ska föra in resultaten efter en avslutad utmaning.
• Man får spela utmaningar på sina hemmaspel.

Upp

Regler för Månadsfinalen.
Spelordning
De tävlande delas in i lika stora grupper om 6-8 personer. Deltagarna i
respektive grupp läggs in i ett spelschema där alla möter alla i två
omgångar med matrast emellan. Inom de två omgångarna får matcherna
spelas hur som helst, men omgång 1 måste vara avklarad innan omgång 2
får påbörjas.
• En vunnen match = en poäng i tävlingen och de två i varje grupp som har
mest poäng går till semifinal.
• Vid lika poäng inför semifinalen särskiljs spelarna i första hand genom
inbördes möte, i andra hand med en utslagsmatch.
• Semifinal spelas i grupper om två spelare i bäst av tre matcher. Om en
av de tävlande vinner de två första matcherna spelas inte den tredje
matchen.
• Vinnaren i grupp A möter tvåan i grupp B, vinnaren i grupp B möter
tvåan i grupp C och vinnaren i grupp C möter tvåan i grupp A (om det är
tre grupper)
• Vinnarna i semifinalerna går vidare till final.
• Finalen spelas i tre stycken trespelarmatcher, där vinnaren får 3
poäng, tvåan 2 poäng och trean 1 poäng i respektive match. Vid lika
poäng efter tre matcher spelas en utslagsmatch.
• Fjärdepristagaren utses med en match mellan de utslagna i semifinalen.

Gruppindelning
• Spelarna sorteras i rankingordning och tilldelas ett startnummer. Högst
rankad får nummer 1, näst högst rankad nummer 2, och så vidare.
Antalet grupper beror på antalet deltagare. Vid 12-17 deltagare används
två grupper, vid 18-23 deltagare används tre grupper.

[tabell 12-17 deltagare, 2 grupper]
Grupp A Grupp B
Spelare Spelare
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17

[tabell 18-23 deltagare, 3 grupper]
Grupp A Grupp B Grupp C
Spelare Spelare Spelare
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23

Spel
Vilka spel matcherna ska spelas på lottas fram bland de fungerande
spelen i lokalen innan tävlingen börjar. Varje grupp får lika många
spel. Mellan omgång 1 och omgång 2 skiftas spelen mellan grupperna.
Till semifinalen lottas tre spel fram för varje semifinalgrupp.
Till matchen om 4:e pris lottas ett spel fram.
Till finalen lottas fyra spel fram.

Övrigt
• Kom i tid! Pga. antalet matcher som måste spelas kan det ta ca. 5-7 timmar
innan en vinnare är utsedd.
• Anmälningsavgiften är 40:- och går oavkortat till stockholmpinballs
omkostnader som t.ex. webhotell och marknadsföring.
• En rekommendation från tävlingsledningen är att inte spela längre än nödvändigt.
Är du andrespelare på sista kulan och kommit kapp går tävlingen smidigare om du
släpper kulan. Tävlingens fortskridande går före personliga highscore.
• Varje match påverkar din rankingpoäng.

Upp

Generella regler och information.
Större delen av dessa regler är lånade eller direkt översatta från Pinburghs regler.
Besök www.pinburgh2002.com för mer information.

1. Flipperspelets natur
En del av tjusningen med flipper ligger i spelets fysiska natur. Olyckligtvis betyder det att ovanliga händelser och maskinfel inte kan förhindras. Inte heller kan de alltid kompenseras för. Domaren kommer att göra allt för att hålla en balans mellan att acceptera flipperspelets fysiska natur och rena maskinfel när eventuella domslut tas.

2. Mindre maskinfel
Ett mindre maskinfel är ett fel som avviker från den normala spelfunktionen utan att direkt orsaka en spelares förlust av kula eller att ge någon spelare en avsevärd fördel och anses vara en del av det normala spelet. Vad som anses vara ”avsevärd fördel” avgörs direkt av domaren om något sådant skulle inträffa.

3. Större maskinfel
Större maskinfel är ett fel som direkt och orättvist orsakar en spelares förlust av kula på ett sätt som inte är en del av spelets normala funktioner. Detta kan vara en engångsföreteelse eller ett problem som måste åtgärdas av en tekniker.
Exempel på större maskinfel:
• Bonusen börjar räkna medan kulan fortfarande är i spel på grund av att spelet tappat räkningen på hur många kulor som runnit.
• En tänd kickback skjuter inte tillbaka kulan som det är tänkt.
• En eller flera kulor fastnar och påverkar omgången i stor utsträckning.
Fel som får en spelare att förlora en eller flera kulor under multi-ball, utan att samtliga kulor förloras, kommer att anses vara ett ”mindre maskinfel”.
Om ett större maskinfel skulle inträffa är det spelarens rättighet och skyldighet att rapportera detta till domaren. Om domaren anser att det inträffade är ett större maskinfel kommer spelaren i fråga att få spela om sin omgång efter de övriga spelat färdigt.

4. Katastrofala maskinfel
Ett katastrofalt maskinfel är ett fel som inte avsiktligt gjorts av någon spelare, men får samtliga spelares spel att avslutas.
Exempel på katastrofala maskinfel:
• Spelet kraschar eller resetar på grund av ett mjukvarufel.
• Strömmen bryts.
• En ny omgång startas.
Om ett katastrofalt maskinfel inträffar måste samtliga spelares omgångar som inte var färdiga spelas om. Katastrofala maskinfel som orsakats av en spelare, inklusive Slam Tilt, täcks under 6.

5. Maskinfel som inte kan åtgärdas.
Om ett fel kvarstår och inte kan åtgärdas får omgången spelas om på ett annat spel som utses genom lottning.

6. Regler för spelare och publik
• En normal Tilt leder inte till något straff.
• Medveten Slam Tilt leder till att motståndarlaget får poängen direkt.
• Ett avstånd på, minst, en och en halv meter måste hållas till den spelande.
• Om en spelare som spelar på någon annans omgång i multi-player spel kommer motståndarlaget få poängen direkt.
• Varje spelare har 30 sekunder på sig att börja spela sin kula efter föregående spelare. Om föregående spelare har tiltat får spelaren vänta upp till en minut innan han/hon startar sin kula.
• Death saves, Bang backs etc:
Avancerade tekniker som “Death Save” eller “Bang Back” används av vissa spelare. Eftersom dessa tekniker riskerar skada på både spel och spelare är de inte tillåtna under några omständigheter.
• Eftersom vissa spel har en ”maxpoäng” (t.ex. Dracula vid 9.999.999.999) kommer en spelare som uppnår denna maxpoäng att få den som sitt slutresultat.

7. Maskininställningar
Om möjligt kommer spelen att vara inställda på det som passar bäst för tävlingsspelande.
Det vill säga:
• Tournament mode
• 3 Kulor
• Samtliga Extra Ball funktioner avstängda
Alla spel kommer dessutom att vara i det bästa möjliga fysiska skick. Om någon tävlande har synpunkter på någon inställning måste detta göras innan omgången startar.
Upp

Tillbaka