Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, Mars 2024

 
Datum: 2024-03-02
Plats: Flippergubben
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
lotta4 (lotta4)
lotta3 (lotta3)
lotta 1 (lotta 1)
lotta2 (lotta2)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1639
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
ArvidSON 1400 1706 306p
ANF 1400 1571 171p
LTD 1691 1732 41p
PER 1593 1632 39p
P.Lindberg 1690 1728 38p
Menlivet 1623 1659 36p
Rab 1662 1696 34p
JES 1788 1817 29p
FRA 1730 1758 28p
Che 1575 1601 26p
MAN 1620 1644 24p
Frekal 1662 1677 15p
Helena 1702 1715 13p
POJ 1569 1581 12p
mol 1697 1706 9p
POM 1603 1610 7p
YEA 1697 1703 6p
nikpin 1540 1545 5p
ESK 1628 1632 4p
NIGY 1581 1579 -2p
306 1665 1662 -3p
Veronica138 1670 1667 -3p
LEC 1583 1576 -7p
TTM 1629 1620 -9p
Walain 1592 1578 -14p
Dreamhunter 1538 1523 -15p
OSO 1637 1622 -15p
Uncle3D 1687 1667 -20p
snailit 1752 1730 -22p
EMI 1581 1554 -27p
pop 1751 1723 -28p
JFR 1707 1669 -38p
skagget 1789 1749 -40p
Sandra 1665 1625 -40p
daggeg 1697 1649 -48p
HNS 1606 1558 -48p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
FRA 5 7 12
mol 5 6 11
skagget 4 5 9
Frekal 5 4 9
Uncle3D 6 2 8
ESK 6 2 8
POM 3 4 7
nikpin 1 4 5
EMI 1 3 4
JES 6 6 12
PER 6 4 10
Menlivet 4 6 10
Rab 3 6 9
Veronica138 4 4 8
JFR 5 2 7
NIGY 3 3 6
daggeg 3 3 6
Dreamhunter 2 2 4
LTD 5 6 11
Helena 5 6 11
snailit 5 5 10
Che 5 4 9
MAN 4 5 9
OSO 4 3 7
Sandra 4 2 6
Walain 3 3 6
ANF 1 2 3
P.Lindberg 8 5 13
YEA 4 6 10
ArvidSON 5 5 10
pop 4 5 9
306 4 4 8
TTM 5 2 7
POJ 2 4 6
LEC 3 3 6
HNS 1 2 3
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. JES 12
2. ArvidSON 10
3. Rab 8
4. YEA 7
5. LTD 6
6. FRA 5
7. Menlivet 4
8. Frekal 3
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
EMI - ESK lotta4 ESK
EMI - FRA lotta4 FRA
EMI - Frekal lotta4 Frekal
EMI - mol lotta4 mol
EMI - nikpin lotta4 EMI
EMI - POM lotta4 POM
EMI - skagget lotta4 skagget
EMI - Uncle3D lotta4 Uncle3D
ESK - FRA lotta4 FRA
ESK - Frekal lotta4 ESK
ESK - mol lotta4 ESK
ESK - nikpin lotta4 ESK
ESK - POM lotta4 ESK
ESK - skagget lotta4 ESK
ESK - Uncle3D lotta4 Uncle3D
FRA - Frekal lotta4 Frekal
FRA - mol lotta4 FRA
FRA - nikpin lotta4 nikpin
FRA - POM lotta4 FRA
FRA - skagget lotta4 FRA
FRA - Uncle3D lotta4 Uncle3D
Frekal - mol lotta4 Frekal
Frekal - nikpin lotta4 Frekal
Frekal - POM lotta4 Frekal
Frekal - skagget lotta4 skagget
Frekal - Uncle3D lotta4 Uncle3D
mol - nikpin lotta4 mol
mol - POM lotta4 mol
mol - skagget lotta4 mol
mol - Uncle3D lotta4 mol
nikpin - POM lotta4 POM
nikpin - skagget lotta4 skagget
nikpin - Uncle3D lotta4 Uncle3D
POM - skagget lotta4 skagget
POM - Uncle3D lotta4 POM
skagget - Uncle3D lotta4 Uncle3D
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
daggeg - Dreamhunter lotta3 Dreamhunter
daggeg - JES lotta3 JES
daggeg - JFR lotta3 JFR
daggeg - Menlivet lotta3 Menlivet
daggeg - NIGY lotta3 NIGY
daggeg - PER lotta3 daggeg
daggeg - Rab lotta3 daggeg
daggeg - Veronica138 lotta3 daggeg
Dreamhunter - JES lotta3 Dreamhunter
Dreamhunter - JFR lotta3 JFR
Dreamhunter - Menlivet lotta3 Menlivet
Dreamhunter - NIGY lotta3 NIGY
Dreamhunter - PER lotta3 PER
Dreamhunter - Rab lotta3 Rab
Dreamhunter - Veronica138 lotta3 Veronica138
JES - JFR lotta3 JFR
JES - Menlivet lotta3 JES
JES - NIGY lotta3 JES
JES - PER lotta3 JES
JES - Rab lotta3 JES
JES - Veronica138 lotta3 JES
JFR - Menlivet lotta3 Menlivet
JFR - NIGY lotta3 NIGY
JFR - PER lotta3 PER
JFR - Rab lotta3 JFR
JFR - Veronica138 lotta3 JFR
Menlivet - NIGY lotta3 Menlivet
Menlivet - PER lotta3 PER
Menlivet - Rab lotta3 Rab
Menlivet - Veronica138 lotta3 Veronica138
NIGY - PER lotta3 PER
NIGY - Rab lotta3 Rab
NIGY - Veronica138 lotta3 Veronica138
PER - Rab lotta3 PER
PER - Veronica138 lotta3 PER
Rab - Veronica138 lotta3 Veronica138
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
ANF - Che lotta 1 Che
ANF - Helena lotta 1 Helena
ANF - LTD lotta 1 LTD
ANF - MAN lotta 1 MAN
ANF - OSO lotta 1 OSO
ANF - Sandra lotta 1 Sandra
ANF - snailit lotta 1 ANF
ANF - Walain lotta 1 Walain
Che - Helena lotta 1 Helena
Che - LTD lotta 1 Che
Che - MAN lotta 1 MAN
Che - OSO lotta 1 Che
Che - Sandra lotta 1 Sandra
Che - snailit lotta 1 Che
Che - Walain lotta 1 Che
Helena - LTD lotta 1 Helena
Helena - MAN lotta 1 Helena
Helena - OSO lotta 1 OSO
Helena - Sandra lotta 1 Helena
Helena - snailit lotta 1 snailit
Helena - Walain lotta 1 Walain
LTD - MAN lotta 1 LTD
LTD - OSO lotta 1 LTD
LTD - Sandra lotta 1 LTD
LTD - snailit lotta 1 snailit
LTD - Walain lotta 1 LTD
MAN - OSO lotta 1 OSO
MAN - Sandra lotta 1 MAN
MAN - snailit lotta 1 snailit
MAN - Walain lotta 1 MAN
OSO - Sandra lotta 1 Sandra
OSO - snailit lotta 1 OSO
OSO - Walain lotta 1 Walain
Sandra - snailit lotta 1 snailit
Sandra - Walain lotta 1 Sandra
snailit - Walain lotta 1 snailit
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
306 - ArvidSON lotta2 ArvidSON
306 - HNS lotta2 HNS
306 - LEC lotta2 306
306 - P.Lindberg lotta2 P.Lindberg
306 - POJ lotta2 306
306 - pop lotta2 pop
306 - TTM lotta2 306
306 - YEA lotta2 306
ArvidSON - HNS lotta2 ArvidSON
ArvidSON - LEC lotta2 LEC
ArvidSON - P.Lindberg lotta2 P.Lindberg
ArvidSON - POJ lotta2 ArvidSON
ArvidSON - pop lotta2 ArvidSON
ArvidSON - TTM lotta2 TTM
ArvidSON - YEA lotta2 ArvidSON
HNS - LEC lotta2 LEC
HNS - P.Lindberg lotta2 P.Lindberg
HNS - POJ lotta2 POJ
HNS - pop lotta2 pop
HNS - TTM lotta2 TTM
HNS - YEA lotta2 YEA
LEC - P.Lindberg lotta2 P.Lindberg
LEC - POJ lotta2 LEC
LEC - pop lotta2 pop
LEC - TTM lotta2 TTM
LEC - YEA lotta2 YEA
P.Lindberg - POJ lotta2 P.Lindberg
P.Lindberg - pop lotta2 P.Lindberg
P.Lindberg - TTM lotta2 P.Lindberg
P.Lindberg - YEA lotta2 P.Lindberg
POJ - pop lotta2 POJ
POJ - TTM lotta2 TTM
POJ - YEA lotta2 YEA
pop - TTM lotta2 pop
pop - YEA lotta2 YEA
TTM - YEA lotta2 TTM
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
ESK - EMI lotta4 EMI
FRA - EMI lotta4 EMI
Frekal - EMI lotta4 Frekal
mol - EMI lotta4 mol
nikpin - EMI lotta4 EMI
POM - EMI lotta4 POM
skagget - EMI lotta4 skagget
Uncle3D - EMI lotta4 Uncle3D
FRA - ESK lotta4 FRA
Frekal - ESK lotta4 ESK
mol - ESK lotta4 mol
nikpin - ESK lotta4 nikpin
POM - ESK lotta4 ESK
skagget - ESK lotta4 skagget
Uncle3D - ESK lotta4 Uncle3D
Frekal - FRA lotta4 FRA
mol - FRA lotta4 FRA
nikpin - FRA lotta4 FRA
POM - FRA lotta4 FRA
skagget - FRA lotta4 FRA
Uncle3D - FRA lotta4 FRA
mol - Frekal lotta4 mol
nikpin - Frekal lotta4 nikpin
POM - Frekal lotta4 Frekal
skagget - Frekal lotta4 Frekal
Uncle3D - Frekal lotta4 Frekal
nikpin - mol lotta4 nikpin
POM - mol lotta4 POM
skagget - mol lotta4 mol
Uncle3D - mol lotta4 mol
POM - nikpin lotta4 POM
skagget - nikpin lotta4 skagget
Uncle3D - nikpin lotta4 nikpin
skagget - POM lotta4 skagget
Uncle3D - POM lotta4 POM
Uncle3D - skagget lotta4 skagget
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
Dreamhunter - daggeg lotta3 Dreamhunter
JES - daggeg lotta3 JES
JFR - daggeg lotta3 daggeg
Menlivet - daggeg lotta3 Menlivet
NIGY - daggeg lotta3 daggeg
PER - daggeg lotta3 daggeg
Rab - daggeg lotta3 Rab
Veronica138 - daggeg lotta3 Veronica138
JES - Dreamhunter lotta3 JES
JFR - Dreamhunter lotta3 JFR
Menlivet - Dreamhunter lotta3 Menlivet
NIGY - Dreamhunter lotta3 Dreamhunter
PER - Dreamhunter lotta3 PER
Rab - Dreamhunter lotta3 Rab
Veronica138 - Dreamhunter lotta3 Veronica138
JFR - JES lotta3 JES
Menlivet - JES lotta3 Menlivet
NIGY - JES lotta3 NIGY
PER - JES lotta3 JES
Rab - JES lotta3 JES
Veronica138 - JES lotta3 JES
Menlivet - JFR lotta3 Menlivet
NIGY - JFR lotta3 NIGY
PER - JFR lotta3 PER
Rab - JFR lotta3 Rab
Veronica138 - JFR lotta3 JFR
NIGY - Menlivet lotta3 NIGY
PER - Menlivet lotta3 Menlivet
Rab - Menlivet lotta3 Menlivet
Veronica138 - Menlivet lotta3 Veronica138
PER - NIGY lotta3 PER
Rab - NIGY lotta3 Rab
Veronica138 - NIGY lotta3 Veronica138
Rab - PER lotta3 Rab
Veronica138 - PER lotta3 PER
Veronica138 - Rab lotta3 Rab
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
Che - ANF lotta 1 Che
Helena - ANF lotta 1 Helena
LTD - ANF lotta 1 LTD
MAN - ANF lotta 1 MAN
OSO - ANF lotta 1 OSO
Sandra - ANF lotta 1 ANF
snailit - ANF lotta 1 snailit
Walain - ANF lotta 1 ANF
Helena - Che lotta 1 Helena
LTD - Che lotta 1 LTD
MAN - Che lotta 1 Che
OSO - Che lotta 1 Che
Sandra - Che lotta 1 Che
snailit - Che lotta 1 snailit
Walain - Che lotta 1 Walain
LTD - Helena lotta 1 LTD
MAN - Helena lotta 1 Helena
OSO - Helena lotta 1 Helena
Sandra - Helena lotta 1 Helena
snailit - Helena lotta 1 snailit
Walain - Helena lotta 1 Helena
MAN - LTD lotta 1 MAN
OSO - LTD lotta 1 LTD
Sandra - LTD lotta 1 Sandra
snailit - LTD lotta 1 LTD
Walain - LTD lotta 1 LTD
OSO - MAN lotta 1 MAN
Sandra - MAN lotta 1 MAN
snailit - MAN lotta 1 MAN
Walain - MAN lotta 1 Walain
Sandra - OSO lotta 1 Sandra
snailit - OSO lotta 1 OSO
Walain - OSO lotta 1 OSO
snailit - Sandra lotta 1 snailit
Walain - Sandra lotta 1 Walain
Walain - snailit lotta 1 snailit
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
ArvidSON - 306 lotta2 ArvidSON
HNS - 306 lotta2 306
LEC - 306 lotta2 LEC
P.Lindberg - 306 lotta2 P.Lindberg
POJ - 306 lotta2 POJ
pop - 306 lotta2 306
TTM - 306 lotta2 306
YEA - 306 lotta2 306
HNS - ArvidSON lotta2 ArvidSON
LEC - ArvidSON lotta2 ArvidSON
P.Lindberg - ArvidSON lotta2 P.Lindberg
POJ - ArvidSON lotta2 ArvidSON
pop - ArvidSON lotta2 pop
TTM - ArvidSON lotta2 ArvidSON
YEA - ArvidSON lotta2 YEA
LEC - HNS lotta2 HNS
P.Lindberg - HNS lotta2 P.Lindberg
POJ - HNS lotta2 POJ
pop - HNS lotta2 pop
TTM - HNS lotta2 HNS
YEA - HNS lotta2 YEA
P.Lindberg - LEC lotta2 P.Lindberg
POJ - LEC lotta2 LEC
pop - LEC lotta2 pop
TTM - LEC lotta2 LEC
YEA - LEC lotta2 YEA
POJ - P.Lindberg lotta2 POJ
pop - P.Lindberg lotta2 pop
TTM - P.Lindberg lotta2 TTM
YEA - P.Lindberg lotta2 P.Lindberg
pop - POJ lotta2 pop
TTM - POJ lotta2 POJ
YEA - POJ lotta2 YEA
TTM - pop lotta2 TTM
YEA - pop lotta2 YEA
YEA - TTM lotta2 YEA
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Che MAN (v) lotta 1
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
FRA (v) pop lotta 1
YEA (v) skagget lotta 1
P.Lindberg Frekal (v) lotta 1
mol ArvidSON (v) lotta 1
JES (v) MAN lotta 1
LTD (v) PER lotta 1
Helena Rab (v) lotta 1
Menlivet (v) snailit lotta 1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
FRA (v) YEA lotta 1
Frekal ArvidSON (v) lotta 1
JES (v) LTD lotta 1
Rab (v) Menlivet lotta 1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
YEA ArvidSON (v) lotta 1
JES (v) Rab lotta 1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
YEA Rab (v) lotta 1
FRA (v) FRA (v) lotta 1
LTD (v) Menlivet lotta 1
FRA LTD (v) lotta 1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
ArvidSON JES (v) lotta 1
Bilder
Inga bilder uppladdade