Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, December 2022

 
Datum: 2022-12-03
Plats: Stellans Showroom
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
lotta6 (lotta6)
lotta3 (lotta3)
lotta2 (lotta2)
lotta8 (lotta8)
lotta4 (lotta4)
lotta5 (lotta5)
lotta7 (lotta7)
lotta1 (lotta1)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1594
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
Walain 1400 1577 177p
Projektledare 1400 1572 172p
feo 1400 1558 158p
Elliot 1400 1547 147p
HIF 1400 1540 140p
Gjusen 1400 1524 124p
Zsatam666 1497 1568 71p
pelle 1530 1580 50p
img 1562 1607 45p
ESK 1643 1686 43p
mice 1611 1653 42p
bitlana 1711 1750 39p
pop 1638 1674 36p
ROK 1695 1727 32p
CJC 1555 1580 25p
swomp 1657 1680 23p
Flipperstoffe 1620 1641 21p
skagget 1700 1721 21p
McBEAST 1562 1583 21p
LEC 1600 1618 18p
MIX 1492 1510 18p
Helena 1719 1736 17p
MOD 1608 1624 16p
GTI 1561 1571 10p
ale 1562 1572 10p
HOX 1563 1569 6p
TTM 1612 1618 6p
Bengtsson 1739 1743 4p
jimi0423 1630 1634 4p
SIM 1530 1533 3p
REO 1638 1640 2p
kritan 1562 1563 1p
APB 1677 1678 1p
PML 1772 1772 0p
Frekal 1711 1710 -1p
NIGY 1589 1582 -7p
POwR 1538 1529 -9p
B-BALLER 1520 1510 -10p
palle 1609 1598 -11p
MAN 1535 1524 -11p
dee 1633 1620 -13p
Veronica138 1644 1631 -13p
norabrora 1527 1514 -13p
JFR 1590 1577 -13p
Ludde L 1590 1573 -17p
tamias 1560 1543 -17p
mol 1745 1727 -18p
OFK 1741 1722 -19p
AJH 1707 1687 -20p
jofie 1494 1471 -23p
Kaslinkov84 1561 1538 -23p
Nedo 1716 1693 -23p
OGM 1706 1683 -23p
Uncle3D 1691 1665 -26p
DDT 1599 1569 -30p
fluthedude 1604 1564 -40p
Orion-86 1603 1552 -51p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
ESK 5 6 11
PML 5 5 10
Zsatam666 4 5 9
AJH 4 3 7
palle 3 3 6
NIGY 1 4 5
tamias 3 2 5
Elliot 3 0 3
mol 5 3 8
MOD 4 3 7
CJC 5 2 7
REO 4 3 7
OGM 2 4 6
HOX 0 5 5
jofie 1 1 2
skagget 5 5 10
pop 5 3 8
OFK 2 5 7
MIX 3 2 5
kritan 3 2 5
POwR 2 2 4
fluthedude 1 2 3
img 3 6 9
Bengtsson 5 4 9
ROK 5 4 9
dee 4 2 6
Projektledare 1 3 4
MAN 4 0 4
Orion-86 0 2 2
Helena 5 5 10
jimi0423 5 3 8
LEC 4 3 7
Uncle3D 3 3 6
ale 2 3 5
SIM 1 3 4
feo 2 1 3
APB 4 4 8
pelle 3 5 8
Flipperstoffe 3 4 7
Nedo 4 3 7
McBEAST 3 3 6
DDT 2 2 4
HIF 2 0 2
swomp 3 6 9
bitlana 5 4 9
TTM 4 3 7
GTI 2 4 6
Ludde L 4 1 5
norabrora 2 2 4
Gjusen 1 1 2
mice 5 5 10
Frekal 6 3 9
Veronica138 3 3 6
JFR 3 2 5
Walain 1 3 4
Kaslinkov84 2 2 4
B-BALLER 1 3 4
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. bitlana 12
2. PML 10
3. ROK 8
4. Frekal 7
5. pop 6
6. swomp 5
7. pelle 4
8. Bengtsson 3
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
AJH - Elliot lotta6 Elliot
AJH - ESK lotta6 ESK
AJH - NIGY lotta6 AJH
AJH - palle lotta6 AJH
AJH - PML lotta6 AJH
AJH - tamias lotta6 AJH
AJH - Zsatam666 lotta6 Zsatam666
Elliot - ESK lotta6 ESK
Elliot - NIGY lotta6 Elliot
Elliot - palle lotta6 Elliot
Elliot - PML lotta6 PML
Elliot - tamias lotta6 tamias
Elliot - Zsatam666 lotta6 Zsatam666
ESK - NIGY lotta6 ESK
ESK - palle lotta6 palle
ESK - PML lotta6 ESK
ESK - tamias lotta6 tamias
ESK - Zsatam666 lotta6 ESK
NIGY - palle lotta6 palle
NIGY - PML lotta6 PML
NIGY - tamias lotta6 NIGY
NIGY - Zsatam666 lotta6 Zsatam666
palle - PML lotta6 PML
palle - tamias lotta6 tamias
palle - Zsatam666 lotta6 palle
PML - tamias lotta6 PML
PML - Zsatam666 lotta6 PML
tamias - Zsatam666 lotta6 Zsatam666
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
CJC - HOX lotta3 CJC
CJC - jofie lotta3 CJC
CJC - MOD lotta3 MOD
CJC - mol lotta3 CJC
CJC - OGM lotta3 CJC
CJC - REO lotta3 CJC
HOX - jofie lotta3 jofie
HOX - MOD lotta3 MOD
HOX - mol lotta3 mol
HOX - OGM lotta3 OGM
HOX - REO lotta3 REO
jofie - MOD lotta3 MOD
jofie - mol lotta3 mol
jofie - OGM lotta3 OGM
jofie - REO lotta3 REO
MOD - mol lotta3 mol
MOD - OGM lotta3 MOD
MOD - REO lotta3 REO
mol - OGM lotta3 mol
mol - REO lotta3 mol
OGM - REO lotta3 REO
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
fluthedude - kritan lotta2 kritan
fluthedude - MIX lotta2 MIX
fluthedude - OFK lotta2 fluthedude
fluthedude - pop lotta2 pop
fluthedude - POwR lotta2 POwR
fluthedude - skagget lotta2 skagget
kritan - MIX lotta2 MIX
kritan - OFK lotta2 kritan
kritan - pop lotta2 pop
kritan - POwR lotta2 kritan
kritan - skagget lotta2 skagget
MIX - OFK lotta2 OFK
MIX - pop lotta2 pop
MIX - POwR lotta2 MIX
MIX - skagget lotta2 skagget
OFK - pop lotta2 pop
OFK - POwR lotta2 OFK
OFK - skagget lotta2 skagget
pop - POwR lotta2 POwR
pop - skagget lotta2 pop
POwR - skagget lotta2 skagget
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
Bengtsson - dee lotta8 Bengtsson
Bengtsson - img lotta8 Bengtsson
Bengtsson - MAN lotta8 Bengtsson
Bengtsson - Orion-86 lotta8 Bengtsson
Bengtsson - Projektledare lotta8 Bengtsson
Bengtsson - ROK lotta8 ROK
dee - img lotta8 dee
dee - MAN lotta8 MAN
dee - Orion-86 lotta8 dee
dee - Projektledare lotta8 dee
dee - ROK lotta8 dee
img - MAN lotta8 MAN
img - Orion-86 lotta8 img
img - Projektledare lotta8 img
img - ROK lotta8 ROK
MAN - Orion-86 lotta8 MAN
MAN - Projektledare lotta8 MAN
MAN - ROK lotta8 ROK
Orion-86 - Projektledare lotta8 Projektledare
Orion-86 - ROK lotta8 ROK
Projektledare - ROK lotta8 ROK
Omgång 1, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
ale - feo lotta4 feo
ale - Helena lotta4 ale
ale - jimi0423 lotta4 jimi0423
ale - LEC lotta4 LEC
ale - SIM lotta4 ale
ale - Uncle3D lotta4 Uncle3D
feo - Helena lotta4 Helena
feo - jimi0423 lotta4 jimi0423
feo - LEC lotta4 LEC
feo - SIM lotta4 feo
feo - Uncle3D lotta4 Uncle3D
Helena - jimi0423 lotta4 Helena
Helena - LEC lotta4 Helena
Helena - SIM lotta4 Helena
Helena - Uncle3D lotta4 Helena
jimi0423 - LEC lotta4 LEC
jimi0423 - SIM lotta4 jimi0423
jimi0423 - Uncle3D lotta4 jimi0423
LEC - SIM lotta4 SIM
LEC - Uncle3D lotta4 LEC
SIM - Uncle3D lotta4 Uncle3D
Omgång 1, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
APB - DDT lotta5 APB
APB - Flipperstoffe lotta5 APB
APB - HIF lotta5 APB
APB - McBEAST lotta5 APB
APB - Nedo lotta5 Nedo
APB - pelle lotta5 pelle
DDT - Flipperstoffe lotta5 Flipperstoffe
DDT - HIF lotta5 DDT
DDT - McBEAST lotta5 McBEAST
DDT - Nedo lotta5 Nedo
DDT - pelle lotta5 DDT
Flipperstoffe - HIF lotta5 HIF
Flipperstoffe - McBEAST lotta5 Flipperstoffe
Flipperstoffe - Nedo lotta5 Nedo
Flipperstoffe - pelle lotta5 Flipperstoffe
HIF - McBEAST lotta5 HIF
HIF - Nedo lotta5 Nedo
HIF - pelle lotta5 pelle
McBEAST - Nedo lotta5 McBEAST
McBEAST - pelle lotta5 McBEAST
Nedo - pelle lotta5 pelle
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
Elliot - AJH lotta6 AJH
ESK - AJH lotta6 ESK
NIGY - AJH lotta6 AJH
palle - AJH lotta6 AJH
PML - AJH lotta6 PML
tamias - AJH lotta6 tamias
Zsatam666 - AJH lotta6 Zsatam666
ESK - Elliot lotta6 ESK
NIGY - Elliot lotta6 NIGY
palle - Elliot lotta6 palle
PML - Elliot lotta6 PML
tamias - Elliot lotta6 tamias
Zsatam666 - Elliot lotta6 Zsatam666
NIGY - ESK lotta6 ESK
palle - ESK lotta6 palle
PML - ESK lotta6 ESK
tamias - ESK lotta6 ESK
Zsatam666 - ESK lotta6 ESK
palle - NIGY lotta6 NIGY
PML - NIGY lotta6 PML
tamias - NIGY lotta6 NIGY
Zsatam666 - NIGY lotta6 NIGY
PML - palle lotta6 PML
tamias - palle lotta6 palle
Zsatam666 - palle lotta6 Zsatam666
tamias - PML lotta6 PML
Zsatam666 - PML lotta6 Zsatam666
Zsatam666 - tamias lotta6 Zsatam666
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
HOX - CJC lotta3 HOX
jofie - CJC lotta3 CJC
MOD - CJC lotta3 CJC
mol - CJC lotta3 mol
OGM - CJC lotta3 OGM
REO - CJC lotta3 REO
jofie - HOX lotta3 jofie
MOD - HOX lotta3 HOX
mol - HOX lotta3 HOX
OGM - HOX lotta3 HOX
REO - HOX lotta3 HOX
MOD - jofie lotta3 MOD
mol - jofie lotta3 mol
OGM - jofie lotta3 OGM
REO - jofie lotta3 REO
mol - MOD lotta3 mol
OGM - MOD lotta3 MOD
REO - MOD lotta3 MOD
OGM - mol lotta3 OGM
REO - mol lotta3 REO
REO - OGM lotta3 OGM
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
kritan - fluthedude lotta2 fluthedude
MIX - fluthedude lotta2 MIX
OFK - fluthedude lotta2 OFK
pop - fluthedude lotta2 pop
POwR - fluthedude lotta2 fluthedude
skagget - fluthedude lotta2 skagget
MIX - kritan lotta2 kritan
OFK - kritan lotta2 OFK
pop - kritan lotta2 pop
POwR - kritan lotta2 kritan
skagget - kritan lotta2 skagget
OFK - MIX lotta2 OFK
pop - MIX lotta2 pop
POwR - MIX lotta2 MIX
skagget - MIX lotta2 skagget
pop - OFK lotta2 OFK
POwR - OFK lotta2 OFK
skagget - OFK lotta2 skagget
POwR - pop lotta2 POwR
skagget - pop lotta2 skagget
skagget - POwR lotta2 POwR
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
dee - Bengtsson lotta8 Bengtsson
img - Bengtsson lotta8 img
MAN - Bengtsson lotta8 Bengtsson
Orion-86 - Bengtsson lotta8 Orion-86
Projektledare - Bengtsson lotta8 Bengtsson
ROK - Bengtsson lotta8 Bengtsson
img - dee lotta8 img
MAN - dee lotta8 dee
Orion-86 - dee lotta8 dee
Projektledare - dee lotta8 Projektledare
ROK - dee lotta8 ROK
MAN - img lotta8 img
Orion-86 - img lotta8 img
Projektledare - img lotta8 img
ROK - img lotta8 img
Orion-86 - MAN lotta8 Orion-86
Projektledare - MAN lotta8 Projektledare
ROK - MAN lotta8 ROK
Projektledare - Orion-86 lotta8 Projektledare
ROK - Orion-86 lotta8 ROK
ROK - Projektledare lotta8 ROK
Omgång 2, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
feo - ale lotta4 ale
Helena - ale lotta4 Helena
jimi0423 - ale lotta4 ale
LEC - ale lotta4 LEC
SIM - ale lotta4 ale
Uncle3D - ale lotta4 Uncle3D
Helena - feo lotta4 Helena
jimi0423 - feo lotta4 feo
LEC - feo lotta4 LEC
SIM - feo lotta4 SIM
Uncle3D - feo lotta4 Uncle3D
jimi0423 - Helena lotta4 jimi0423
LEC - Helena lotta4 Helena
SIM - Helena lotta4 Helena
Uncle3D - Helena lotta4 Helena
LEC - jimi0423 lotta4 LEC
SIM - jimi0423 lotta4 jimi0423
Uncle3D - jimi0423 lotta4 jimi0423
SIM - LEC lotta4 SIM
Uncle3D - LEC lotta4 Uncle3D
Uncle3D - SIM lotta4 SIM
Omgång 2, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
DDT - APB lotta5 APB
Flipperstoffe - APB lotta5 Flipperstoffe
HIF - APB lotta5 APB
McBEAST - APB lotta5 APB
Nedo - APB lotta5 APB
pelle - APB lotta5 pelle
Flipperstoffe - DDT lotta5 DDT
HIF - DDT lotta5 DDT
McBEAST - DDT lotta5 McBEAST
Nedo - DDT lotta5 Nedo
pelle - DDT lotta5 pelle
HIF - Flipperstoffe lotta5 Flipperstoffe
McBEAST - Flipperstoffe lotta5 Flipperstoffe
Nedo - Flipperstoffe lotta5 Nedo
pelle - Flipperstoffe lotta5 Flipperstoffe
McBEAST - HIF lotta5 McBEAST
Nedo - HIF lotta5 Nedo
pelle - HIF lotta5 pelle
Nedo - McBEAST lotta5 McBEAST
pelle - McBEAST lotta5 pelle
pelle - Nedo lotta5 pelle
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
ESK Frekal (v) lotta1
skagget pelle (v) lotta1
Helena Bengtsson (v) lotta1
bitlana (v) REO lotta1
mol swomp (v) lotta1
APB pop (v) lotta1
mice PML (v) lotta1
ROK (v) jimi0423 lotta1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Frekal (v) pelle lotta1
ROK (v) swomp lotta1
Bengtsson bitlana (v) lotta1
pop PML (v) lotta1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Frekal bitlana (v) lotta1
ROK PML (v) lotta1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
pop (v) swomp lotta1
pop (v) pelle lotta1
swomp (v) pelle lotta1
Frekal ROK (v) lotta1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
bitlana (v) PML lotta1
Bilder
Inga bilder uppladdade