Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, oktober 2022

 
Datum: 2022-10-01
Plats: LD
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
Lotta (Lotta)
Lotta (Lotta)
()
Lotta (Lotta)
Lotta (Lotta)
Lotta (Lotta)
Lotta (Lotta)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1591
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
sjk 1379 1656 277p
MES 1400 1630 230p
WAL 1400 1557 157p
QueenLuuna 1400 1534 134p
POJ 1499 1539 40p
MIX 1458 1492 34p
JET 1545 1574 29p
Klatte 1639 1667 28p
OGM 1681 1706 25p
JFR 1566 1590 24p
Progg 1435 1456 21p
BBB 1577 1595 18p
andytoothstone 1571 1587 16p
DDT 1583 1599 16p
ROK 1791 1806 15p
DAH 1680 1691 11p
pelle 1523 1530 7p
mol 1738 1745 7p
McBEAST 1544 1550 6p
Uncle3D 1638 1640 2p
Frekal 1685 1685 0p
Veronica138 1645 1644 -1p
LEC 1577 1574 -3p
MCR 1862 1859 -3p
KRO 1571 1568 -3p
YEA 1644 1640 -4p
HOX 1571 1563 -8p
Sandra 1650 1641 -9p
P.Lindberg 1826 1816 -10p
kritan 1572 1562 -10p
snailit 1775 1762 -13p
BMD1994 1602 1588 -14p
MOK 1550 1534 -16p
LOK 1580 1558 -22p
jofie 1517 1494 -23p
Kaslinkov84 1589 1561 -28p
MAN 1561 1526 -35p
img 1624 1562 -62p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
MCR 5 5 10
OGM 5 4 9
JFR 4 2 6
Uncle3D 3 3 6
MES 3 2 5
LEC 1 3 4
jofie 0 2 2
sjk 3 6 9
P.Lindberg 5 4 9
DAH 5 3 8
POJ 3 4 7
BBB 3 4 7
MAN 2 0 2
img 0 1 1
ROK 4 5 9
MIX 3 2 5
Sandra 2 3 5
BMD1994 2 2 4
kritan 3 1 4
MOK 1 2 3
snailit 5 2 7
JET 2 4 6
Veronica138 3 3 6
Progg 2 2 4
HOX 2 2 4
Kaslinkov84 1 2 3
mol 3 4 7
YEA 4 2 6
andytoothstone 3 3 6
DDT 2 4 6
McBEAST 2 2 4
QueenLuuna 1 0 1
Klatte 3 5 8
Frekal 4 3 7
pelle 4 1 5
KRO 2 2 4
LOK 1 2 3
WAL 1 2 3
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. MCR 12
2. P.Lindberg 10
3. OGM 8
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
JFR - jofie Lotta JFR
JFR - LEC Lotta JFR
JFR - MCR Lotta JFR
JFR - MES Lotta MES
JFR - OGM Lotta OGM
JFR - Uncle3D Lotta JFR
jofie - LEC Lotta LEC
jofie - MCR Lotta MCR
jofie - MES Lotta MES
jofie - OGM Lotta OGM
jofie - Uncle3D Lotta Uncle3D
LEC - MCR Lotta MCR
LEC - MES Lotta MES
LEC - OGM Lotta OGM
LEC - Uncle3D Lotta Uncle3D
MCR - MES Lotta MCR
MCR - OGM Lotta MCR
MCR - Uncle3D Lotta MCR
MES - OGM Lotta OGM
MES - Uncle3D Lotta Uncle3D
OGM - Uncle3D Lotta OGM
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
BBB - DAH DAH
BBB - img BBB
BBB - MAN BBB
BBB - P.Lindberg P.Lindberg
BBB - POJ BBB
BBB - sjk sjk
DAH - img DAH
DAH - MAN MAN
DAH - P.Lindberg DAH
DAH - POJ DAH
DAH - sjk DAH
img - MAN MAN
img - P.Lindberg P.Lindberg
img - POJ POJ
img - sjk sjk
MAN - P.Lindberg P.Lindberg
MAN - POJ POJ
MAN - sjk sjk
P.Lindberg - POJ P.Lindberg
P.Lindberg - sjk P.Lindberg
POJ - sjk POJ
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
BMD1994 - kritan Lotta kritan
BMD1994 - MIX Lotta MIX
BMD1994 - MOK Lotta BMD1994
BMD1994 - ROK Lotta BMD1994
BMD1994 - Sandra Lotta Sandra
kritan - MIX Lotta kritan
kritan - MOK Lotta kritan
kritan - ROK Lotta ROK
kritan - Sandra Lotta Sandra
MIX - MOK Lotta MIX
MIX - ROK Lotta ROK
MIX - Sandra Lotta MIX
MOK - ROK Lotta ROK
MOK - Sandra Lotta MOK
ROK - Sandra Lotta ROK
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
HOX - JET Lotta HOX
HOX - Kaslinkov84 Lotta HOX
HOX - Progg Lotta Progg
HOX - snailit Lotta snailit
HOX - Veronica138 Lotta Veronica138
JET - Kaslinkov84 Lotta JET
JET - Progg Lotta Progg
JET - snailit Lotta snailit
JET - Veronica138 Lotta JET
Kaslinkov84 - Progg Lotta Kaslinkov84
Kaslinkov84 - snailit Lotta snailit
Kaslinkov84 - Veronica138 Lotta Veronica138
Progg - snailit Lotta snailit
Progg - Veronica138 Lotta Veronica138
snailit - Veronica138 Lotta snailit
Omgång 1, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
andytoothstone - DDT Lotta andytoothstone
andytoothstone - McBEAST Lotta McBEAST
andytoothstone - mol Lotta mol
andytoothstone - QueenLuuna Lotta andytoothstone
andytoothstone - YEA Lotta andytoothstone
DDT - McBEAST Lotta DDT
DDT - mol Lotta mol
DDT - QueenLuuna Lotta DDT
DDT - YEA Lotta YEA
McBEAST - mol Lotta mol
McBEAST - QueenLuuna Lotta McBEAST
McBEAST - YEA Lotta YEA
mol - QueenLuuna Lotta QueenLuuna
mol - YEA Lotta YEA
QueenLuuna - YEA Lotta YEA
Omgång 1, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
Frekal - Klatte Lotta Frekal
Frekal - KRO Lotta Frekal
Frekal - LOK Lotta Frekal
Frekal - pelle Lotta pelle
Frekal - WAL Lotta Frekal
Klatte - KRO Lotta Klatte
Klatte - LOK Lotta Klatte
Klatte - pelle Lotta pelle
Klatte - WAL Lotta Klatte
KRO - LOK Lotta KRO
KRO - pelle Lotta KRO
KRO - WAL Lotta WAL
LOK - pelle Lotta pelle
LOK - WAL Lotta LOK
pelle - WAL Lotta pelle
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
jofie - JFR Lotta JFR
LEC - JFR Lotta JFR
MCR - JFR Lotta MCR
MES - JFR Lotta MES
OGM - JFR Lotta OGM
Uncle3D - JFR Lotta Uncle3D
LEC - jofie Lotta LEC
MCR - jofie Lotta MCR
MES - jofie Lotta jofie
OGM - jofie Lotta OGM
Uncle3D - jofie Lotta jofie
MCR - LEC Lotta LEC
MES - LEC Lotta MES
OGM - LEC Lotta OGM
Uncle3D - LEC Lotta LEC
MES - MCR Lotta MCR
OGM - MCR Lotta MCR
Uncle3D - MCR Lotta MCR
OGM - MES Lotta OGM
Uncle3D - MES Lotta Uncle3D
Uncle3D - OGM Lotta Uncle3D
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
DAH - BBB BBB
img - BBB BBB
MAN - BBB BBB
P.Lindberg - BBB P.Lindberg
POJ - BBB BBB
sjk - BBB sjk
img - DAH DAH
MAN - DAH DAH
P.Lindberg - DAH DAH
POJ - DAH POJ
sjk - DAH sjk
MAN - img img
P.Lindberg - img P.Lindberg
POJ - img POJ
sjk - img sjk
P.Lindberg - MAN P.Lindberg
POJ - MAN POJ
sjk - MAN sjk
POJ - P.Lindberg POJ
sjk - P.Lindberg P.Lindberg
sjk - POJ sjk
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
kritan - BMD1994 Lotta kritan
MIX - BMD1994 Lotta BMD1994
MOK - BMD1994 Lotta BMD1994
ROK - BMD1994 Lotta ROK
Sandra - BMD1994 Lotta Sandra
MIX - kritan Lotta MIX
MOK - kritan Lotta MOK
ROK - kritan Lotta ROK
Sandra - kritan Lotta Sandra
MOK - MIX Lotta MIX
ROK - MIX Lotta ROK
Sandra - MIX Lotta Sandra
ROK - MOK Lotta ROK
Sandra - MOK Lotta MOK
Sandra - ROK Lotta ROK
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
JET - HOX Lotta JET
Kaslinkov84 - HOX Lotta Kaslinkov84
Progg - HOX Lotta HOX
snailit - HOX Lotta snailit
Veronica138 - HOX Lotta HOX
Kaslinkov84 - JET Lotta JET
Progg - JET Lotta JET
snailit - JET Lotta JET
Veronica138 - JET Lotta Veronica138
Progg - Kaslinkov84 Lotta Progg
snailit - Kaslinkov84 Lotta snailit
Veronica138 - Kaslinkov84 Lotta Kaslinkov84
snailit - Progg Lotta Progg
Veronica138 - Progg Lotta Veronica138
Veronica138 - snailit Lotta Veronica138
Omgång 2, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
DDT - andytoothstone Lotta DDT
McBEAST - andytoothstone Lotta andytoothstone
mol - andytoothstone Lotta mol
QueenLuuna - andytoothstone Lotta andytoothstone
YEA - andytoothstone Lotta andytoothstone
McBEAST - DDT Lotta DDT
mol - DDT Lotta mol
QueenLuuna - DDT Lotta DDT
YEA - DDT Lotta DDT
mol - McBEAST Lotta McBEAST
QueenLuuna - McBEAST Lotta McBEAST
YEA - McBEAST Lotta YEA
QueenLuuna - mol Lotta mol
YEA - mol Lotta mol
YEA - QueenLuuna Lotta YEA
Omgång 2, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
Klatte - Frekal Lotta Klatte
KRO - Frekal Lotta KRO
LOK - Frekal Lotta Frekal
pelle - Frekal Lotta Frekal
WAL - Frekal Lotta Frekal
KRO - Klatte Lotta Klatte
LOK - Klatte Lotta Klatte
pelle - Klatte Lotta Klatte
WAL - Klatte Lotta Klatte
LOK - KRO Lotta KRO
pelle - KRO Lotta pelle
WAL - KRO Lotta WAL
pelle - LOK Lotta LOK
WAL - LOK Lotta LOK
WAL - pelle Lotta WAL
Bilder
Inga bilder uppladdade