Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, oktober 2017

 
Datum: 2017-10-07
Plats: Flipperdoktorn
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
Lotta 1 (Lotta 1)
Lotta 4 (Lotta 4)
Lotta 5 (Lotta 5)
Lotta 3 (Lotta 3)
Lotta 2 (Lotta 2)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1584
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
BäverFalk 1400 1525 125p
Argatysken 1400 1498 98p
LAZ 1562 1630 68p
Andro 1494 1561 67p
BAT 1664 1710 46p
P.Lindberg 1778 1818 40p
Alukas 1530 1569 39p
swomp 1571 1606 35p
Gathers 1612 1645 33p
bitwalk 1693 1718 25p
NIB 1459 1481 22p
OPT 1805 1823 18p
DDT 1548 1566 18p
GM 1572 1590 18p
Klatte 1693 1711 18p
306 1581 1598 17p
andytoothstone 1552 1568 16p
MOD 1550 1565 15p
POwR 1583 1593 10p
palle 1503 1513 10p
Uncle3D 1592 1595 3p
sparr 1585 1586 1p
kritan 1477 1478 1p
flr 1550 1551 1p
Copen 1683 1683 0p
JES 1683 1678 -5p
snailit 1690 1685 -5p
Menlivet 1640 1632 -8p
Majjky 1442 1432 -10p
JNA 1604 1589 -15p
christopher 1492 1476 -16p
LAW 1599 1574 -25p
Agge 1531 1505 -26p
LEC 1653 1616 -37p
FRA 1703 1665 -38p
PML 1608 1568 -40p
Folle 1574 1531 -43p
Nicksbest 1538 1482 -56p
TOM 1588 1492 -96p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
OPT 7 6 13
Menlivet 3 5 8
snailit 4 4 8
Uncle3D 4 3 7
flr 4 2 6
Alukas 3 3 6
NIB 2 3 5
Folle 1 2 3
Copen 6 5 11
P.Lindberg 5 6 11
Gathers 5 5 10
GM 5 3 8
MOD 3 4 7
palle 3 3 6
Majjky 1 2 3
TOM 0 0 0
JES 5 5 10
Andro 3 6 9
DDT 4 4 8
swomp 5 3 8
FRA 4 3 7
sparr 3 4 7
PML 2 2 4
BäverFalk 2 1 3
BAT 5 7 12
Klatte 5 6 11
LAZ 6 4 10
POwR 4 4 8
JNA 5 2 7
christopher 1 3 4
Argatysken 1 1 2
Nicksbest 1 1 2
bitwalk 6 6 12
306 2 5 7
andytoothstone 3 3 6
LAW 2 3 5
LEC 4 1 5
kritan 3 1 4
Agge 1 2 3
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. P.Lindberg 12
2. OPT 10
3. snailit 8
4. swomp 7
5. LAZ 6
6. bitwalk 5
7. 306 4
8. Klatte 3
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
Alukas - flr Lotta 1 Alukas
Alukas - Folle Lotta 1 Alukas
Alukas - Menlivet Lotta 1 Alukas
Alukas - NIB Lotta 1 NIB
Alukas - OPT Lotta 1 OPT
Alukas - snailit Lotta 1 snailit
Alukas - Uncle3D Lotta 1 Uncle3D
flr - Folle Lotta 1 flr
flr - Menlivet Lotta 1 flr
flr - NIB Lotta 1 flr
flr - OPT Lotta 1 OPT
flr - snailit Lotta 1 flr
flr - Uncle3D Lotta 1 Uncle3D
Folle - Menlivet Lotta 1 Menlivet
Folle - NIB Lotta 1 NIB
Folle - OPT Lotta 1 OPT
Folle - snailit Lotta 1 Folle
Folle - Uncle3D Lotta 1 Uncle3D
Menlivet - NIB Lotta 1 Menlivet
Menlivet - OPT Lotta 1 OPT
Menlivet - snailit Lotta 1 snailit
Menlivet - Uncle3D Lotta 1 Menlivet
NIB - OPT Lotta 1 OPT
NIB - snailit Lotta 1 snailit
NIB - Uncle3D Lotta 1 Uncle3D
OPT - snailit Lotta 1 OPT
OPT - Uncle3D Lotta 1 OPT
snailit - Uncle3D Lotta 1 snailit
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
Copen - Gathers Lotta 4 Gathers
Copen - GM Lotta 4 Copen
Copen - Majjky Lotta 4 Copen
Copen - MOD Lotta 4 Copen
Copen - P.Lindberg Lotta 4 Copen
Copen - palle Lotta 4 Copen
Copen - TOM Lotta 4 Copen
Gathers - GM Lotta 4 GM
Gathers - Majjky Lotta 4 Gathers
Gathers - MOD Lotta 4 MOD
Gathers - P.Lindberg Lotta 4 Gathers
Gathers - palle Lotta 4 Gathers
Gathers - TOM Lotta 4 Gathers
GM - Majjky Lotta 4 GM
GM - MOD Lotta 4 GM
GM - P.Lindberg Lotta 4 P.Lindberg
GM - palle Lotta 4 GM
GM - TOM Lotta 4 GM
Majjky - MOD Lotta 4 MOD
Majjky - P.Lindberg Lotta 4 P.Lindberg
Majjky - palle Lotta 4 palle
Majjky - TOM Lotta 4 Majjky
MOD - P.Lindberg Lotta 4 P.Lindberg
MOD - palle Lotta 4 palle
MOD - TOM Lotta 4 MOD
P.Lindberg - palle Lotta 4 P.Lindberg
P.Lindberg - TOM Lotta 4 P.Lindberg
palle - TOM Lotta 4 palle
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
Andro - BäverFalk Lotta 5 Andro
Andro - DDT Lotta 5 DDT
Andro - FRA Lotta 5 Andro
Andro - JES Lotta 5 JES
Andro - PML Lotta 5 Andro
Andro - sparr Lotta 5 sparr
Andro - swomp Lotta 5 swomp
BäverFalk - DDT Lotta 5 DDT
BäverFalk - FRA Lotta 5 FRA
BäverFalk - JES Lotta 5 JES
BäverFalk - PML Lotta 5 BäverFalk
BäverFalk - sparr Lotta 5 BäverFalk
BäverFalk - swomp Lotta 5 swomp
DDT - FRA Lotta 5 FRA
DDT - JES Lotta 5 JES
DDT - PML Lotta 5 DDT
DDT - sparr Lotta 5 DDT
DDT - swomp Lotta 5 swomp
FRA - JES Lotta 5 JES
FRA - PML Lotta 5 PML
FRA - sparr Lotta 5 FRA
FRA - swomp Lotta 5 FRA
JES - PML Lotta 5 JES
JES - sparr Lotta 5 sparr
JES - swomp Lotta 5 swomp
PML - sparr Lotta 5 PML
PML - swomp Lotta 5 swomp
sparr - swomp Lotta 5 sparr
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
Argatysken - BAT Lotta 3 BAT
Argatysken - christopher Lotta 3 christopher
Argatysken - JNA Lotta 3 JNA
Argatysken - Klatte Lotta 3 Klatte
Argatysken - LAZ Lotta 3 LAZ
Argatysken - Nicksbest Lotta 3 Argatysken
Argatysken - POwR Lotta 3 POwR
BAT - christopher Lotta 3 BAT
BAT - JNA Lotta 3 JNA
BAT - Klatte Lotta 3 BAT
BAT - LAZ Lotta 3 LAZ
BAT - Nicksbest Lotta 3 BAT
BAT - POwR Lotta 3 BAT
christopher - JNA Lotta 3 JNA
christopher - Klatte Lotta 3 Klatte
christopher - LAZ Lotta 3 LAZ
christopher - Nicksbest Lotta 3 Nicksbest
christopher - POwR Lotta 3 POwR
JNA - Klatte Lotta 3 JNA
JNA - LAZ Lotta 3 LAZ
JNA - Nicksbest Lotta 3 JNA
JNA - POwR Lotta 3 POwR
Klatte - LAZ Lotta 3 Klatte
Klatte - Nicksbest Lotta 3 Klatte
Klatte - POwR Lotta 3 Klatte
LAZ - Nicksbest Lotta 3 LAZ
LAZ - POwR Lotta 3 LAZ
Nicksbest - POwR Lotta 3 POwR
Omgång 1, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
306 - Agge Lotta 2 306
306 - andytoothstone Lotta 2 306
306 - bitwalk Lotta 2 bitwalk
306 - kritan Lotta 2 kritan
306 - LAW Lotta 2 LAW
306 - LEC Lotta 2 LEC
Agge - andytoothstone Lotta 2 andytoothstone
Agge - bitwalk Lotta 2 bitwalk
Agge - kritan Lotta 2 kritan
Agge - LAW Lotta 2 Agge
Agge - LEC Lotta 2 LEC
andytoothstone - bitwalk Lotta 2 bitwalk
andytoothstone - kritan Lotta 2 kritan
andytoothstone - LAW Lotta 2 andytoothstone
andytoothstone - LEC Lotta 2 andytoothstone
bitwalk - kritan Lotta 2 bitwalk
bitwalk - LAW Lotta 2 bitwalk
bitwalk - LEC Lotta 2 bitwalk
kritan - LAW Lotta 2 LAW
kritan - LEC Lotta 2 LEC
LAW - LEC Lotta 2 LEC
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
flr - Alukas Lotta 1 Alukas
Folle - Alukas Lotta 1 Alukas
Menlivet - Alukas Lotta 1 Menlivet
NIB - Alukas Lotta 1 NIB
OPT - Alukas Lotta 1 Alukas
snailit - Alukas Lotta 1 snailit
Uncle3D - Alukas Lotta 1 Uncle3D
Folle - flr Lotta 1 flr
Menlivet - flr Lotta 1 flr
NIB - flr Lotta 1 NIB
OPT - flr Lotta 1 OPT
snailit - flr Lotta 1 snailit
Uncle3D - flr Lotta 1 Uncle3D
Menlivet - Folle Lotta 1 Menlivet
NIB - Folle Lotta 1 Folle
OPT - Folle Lotta 1 OPT
snailit - Folle Lotta 1 snailit
Uncle3D - Folle Lotta 1 Folle
NIB - Menlivet Lotta 1 Menlivet
OPT - Menlivet Lotta 1 OPT
snailit - Menlivet Lotta 1 Menlivet
Uncle3D - Menlivet Lotta 1 Menlivet
OPT - NIB Lotta 1 OPT
snailit - NIB Lotta 1 snailit
Uncle3D - NIB Lotta 1 NIB
snailit - OPT Lotta 1 OPT
Uncle3D - OPT Lotta 1 OPT
Uncle3D - snailit Lotta 1 Uncle3D
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
Gathers - Copen Lotta 4 Gathers
GM - Copen Lotta 4 Copen
Majjky - Copen Lotta 4 Majjky
MOD - Copen Lotta 4 Copen
P.Lindberg - Copen Lotta 4 Copen
palle - Copen Lotta 4 Copen
TOM - Copen Lotta 4 Copen
GM - Gathers Lotta 4 Gathers
Majjky - Gathers Lotta 4 Gathers
MOD - Gathers Lotta 4 MOD
P.Lindberg - Gathers Lotta 4 P.Lindberg
palle - Gathers Lotta 4 Gathers
TOM - Gathers Lotta 4 Gathers
Majjky - GM Lotta 4 GM
MOD - GM Lotta 4 MOD
P.Lindberg - GM Lotta 4 P.Lindberg
palle - GM Lotta 4 GM
TOM - GM Lotta 4 GM
MOD - Majjky Lotta 4 MOD
P.Lindberg - Majjky Lotta 4 P.Lindberg
palle - Majjky Lotta 4 palle
TOM - Majjky Lotta 4 Majjky
P.Lindberg - MOD Lotta 4 P.Lindberg
palle - MOD Lotta 4 palle
TOM - MOD Lotta 4 MOD
palle - P.Lindberg Lotta 4 P.Lindberg
TOM - P.Lindberg Lotta 4 P.Lindberg
TOM - palle Lotta 4 palle
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
BäverFalk - Andro Lotta 5 Andro
DDT - Andro Lotta 5 DDT
FRA - Andro Lotta 5 Andro
JES - Andro Lotta 5 Andro
PML - Andro Lotta 5 Andro
sparr - Andro Lotta 5 Andro
swomp - Andro Lotta 5 Andro
DDT - BäverFalk Lotta 5 BäverFalk
FRA - BäverFalk Lotta 5 FRA
JES - BäverFalk Lotta 5 JES
PML - BäverFalk Lotta 5 PML
sparr - BäverFalk Lotta 5 sparr
swomp - BäverFalk Lotta 5 swomp
FRA - DDT Lotta 5 DDT
JES - DDT Lotta 5 JES
PML - DDT Lotta 5 DDT
sparr - DDT Lotta 5 sparr
swomp - DDT Lotta 5 DDT
JES - FRA Lotta 5 JES
PML - FRA Lotta 5 FRA
sparr - FRA Lotta 5 FRA
swomp - FRA Lotta 5 swomp
PML - JES Lotta 5 JES
sparr - JES Lotta 5 sparr
swomp - JES Lotta 5 JES
sparr - PML Lotta 5 sparr
swomp - PML Lotta 5 PML
swomp - sparr Lotta 5 swomp
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
BAT - Argatysken Lotta 3 BAT
christopher - Argatysken Lotta 3 christopher
JNA - Argatysken Lotta 3 JNA
Klatte - Argatysken Lotta 3 Klatte
LAZ - Argatysken Lotta 3 LAZ
Nicksbest - Argatysken Lotta 3 Argatysken
POwR - Argatysken Lotta 3 POwR
christopher - BAT Lotta 3 BAT
JNA - BAT Lotta 3 BAT
Klatte - BAT Lotta 3 BAT
LAZ - BAT Lotta 3 BAT
Nicksbest - BAT Lotta 3 BAT
POwR - BAT Lotta 3 BAT
JNA - christopher Lotta 3 JNA
Klatte - christopher Lotta 3 Klatte
LAZ - christopher Lotta 3 LAZ
Nicksbest - christopher Lotta 3 christopher
POwR - christopher Lotta 3 christopher
Klatte - JNA Lotta 3 Klatte
LAZ - JNA Lotta 3 LAZ
Nicksbest - JNA Lotta 3 Nicksbest
POwR - JNA Lotta 3 POwR
LAZ - Klatte Lotta 3 Klatte
Nicksbest - Klatte Lotta 3 Klatte
POwR - Klatte Lotta 3 Klatte
Nicksbest - LAZ Lotta 3 LAZ
POwR - LAZ Lotta 3 POwR
POwR - Nicksbest Lotta 3 POwR
Omgång 2, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
Agge - 306 Lotta 2 306
andytoothstone - 306 Lotta 2 306
bitwalk - 306 Lotta 2 bitwalk
kritan - 306 Lotta 2 306
LAW - 306 Lotta 2 306
LEC - 306 Lotta 2 306
andytoothstone - Agge Lotta 2 andytoothstone
bitwalk - Agge Lotta 2 bitwalk
kritan - Agge Lotta 2 Agge
LAW - Agge Lotta 2 LAW
LEC - Agge Lotta 2 Agge
bitwalk - andytoothstone Lotta 2 bitwalk
kritan - andytoothstone Lotta 2 andytoothstone
LAW - andytoothstone Lotta 2 LAW
LEC - andytoothstone Lotta 2 andytoothstone
kritan - bitwalk Lotta 2 bitwalk
LAW - bitwalk Lotta 2 bitwalk
LEC - bitwalk Lotta 2 bitwalk
LAW - kritan Lotta 2 LAW
LEC - kritan Lotta 2 kritan
LEC - LAW Lotta 2 LEC
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
LEC (v) LAW Lotta 1
P.Lindberg (v) Copen Lotta 1
snailit (v) Menlivet Lotta 1
swomp (v) DDT Lotta 1
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
OPT (v) LEC Lotta 1
OPT (v) LEC Lotta 1
Klatte (v) Andro Lotta 1
Klatte Andro (v) Lotta 1
Klatte (v) Andro Lotta 1
bitwalk (v) Gathers Lotta 1
bitwalk Gathers (v) Lotta 1
bitwalk (v) Gathers Lotta 1
P.Lindberg (v) andytoothstone Lotta 1
P.Lindberg andytoothstone (v) Lotta 1
P.Lindberg (v) andytoothstone Lotta 1
306 (v) Copen Lotta 1
306 (v) Copen Lotta 1
LAZ (v) JES Lotta 1
LAZ JES (v) Lotta 1
LAZ (v) JES Lotta 1
snailit (v) Menlivet Lotta 1
snailit Menlivet (v) Lotta 1
snailit (v) Menlivet Lotta 1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) 306 Lotta 1
P.Lindberg (v) 306 Lotta 1
LAZ snailit (v) Lotta 1
LAZ (v) snailit Lotta 1
LAZ snailit (v) Lotta 1
swomp (v) bitwalk Lotta 1
swomp (v) bitwalk Lotta 1
OPT (v) Klatte Lotta 1
OPT Klatte (v) Lotta 1
OPT (v) Klatte Lotta 1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) snailit Lotta 1
P.Lindberg (v) snailit Lotta 1
OPT (v) swomp Lotta 1
OPT (v) swomp Lotta 1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
LAZ (v) bitwalk Lotta 1
LAZ (v) 306 Lotta 1
bitwalk (v) 306 Lotta 1
snailit (v) swomp Lotta 1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
P.Lindberg (v) OPT Lotta 1
P.Lindberg (v) OPT Lotta 1
Bilder
Inga bilder uppladdade