Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, september 2016

 
Datum: 2016-09-03
Plats: Flippergubben
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
Lotta2 (Lotta2)
Lotta5 (Lotta5)
Lotta6 (Lotta6)
Lotta1 (Lotta1)
Lotta3 (Lotta3)
Lotta4 (Lotta4)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1593
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
Katinka 1400 1724 324p
EAN 1400 1580 180p
Veronica138 1400 1550 150p
PML 1400 1548 148p
DDT 1400 1542 142p
Patman 1400 1500 100p
Copen 1641 1709 68p
Helena 1612 1673 61p
DIF 1512 1557 45p
JNA 1573 1614 41p
octoclock 1548 1583 35p
P.Lindberg 1734 1767 33p
grebdnul 1578 1609 31p
swomp 1604 1631 27p
306 1626 1647 21p
Lord Squeak 1474 1491 17p
PSE 1581 1597 16p
Progg 1380 1393 13p
Zcary1 1597 1605 8p
Replicant 1640 1643 3p
jimi0423 1610 1613 3p
MungoBBQ 1632 1633 1p
Uncle3D 1573 1574 1p
jos 1635 1635 0p
palle 1501 1500 -1p
snailit 1644 1640 -4p
FRA 1711 1706 -5p
AFX 1649 1643 -6p
chimaera 1603 1592 -11p
img 1645 1631 -14p
bitwalk 1712 1697 -15p
GNN 1598 1580 -18p
GM 1671 1652 -19p
Slapsave 1596 1575 -21p
EKAEKA 1681 1658 -23p
JOE 1843 1816 -27p
MCR 1813 1783 -30p
OGM 1709 1674 -35p
LEC 1548 1512 -36p
Fader Sjuk 1470 1423 -47p
JAW 1789 1741 -48p
OPT 1770 1715 -55p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
Helena 5 4 9
FRA 4 4 8
JOE 3 5 8
octoclock 4 3 7
snailit 3 3 6
Slapsave 1 2 3
PML 1 0 1
Copen 6 4 10
MCR 5 2 7
DIF 3 4 7
PSE 3 3 6
jimi0423 0 5 5
OGM 3 2 5
EAN 1 1 2
grebdnul 4 4 8
Replicant 4 3 7
EKAEKA 4 3 7
swomp 3 4 7
JAW 2 4 6
palle 3 2 5
DDT 1 1 2
jos 3 5 8
JNA 4 4 8
OPT 5 2 7
GM 4 2 6
chimaera 2 3 5
Lord Squeak 2 3 5
Veronica138 1 2 3
P.Lindberg 5 7 12
AFX 4 4 8
Katinka 4 4 8
MungoBBQ 3 3 6
Uncle3D 3 2 5
GNN 2 2 4
Fader Sjuk 0 0 0
bitwalk 4 5 9
img 4 4 8
Zcary1 4 4 8
306 3 5 8
Progg 3 1 4
LEC 2 1 3
Patman 1 1 2
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. Katinka 12
2. MCR 10
3. Copen 8
4. P.Lindberg 7
5. JOE 6
6. AFX 5
7. FRA 4
8. Helena 3
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
FRA - Helena Lotta2 FRA
FRA - JOE Lotta2 JOE
FRA - octoclock Lotta2 FRA
FRA - PML Lotta2 FRA
FRA - Slapsave Lotta2 FRA
FRA - snailit Lotta2 snailit
Helena - JOE Lotta2 Helena
Helena - octoclock Lotta2 Helena
Helena - PML Lotta2 Helena
Helena - Slapsave Lotta2 Helena
Helena - snailit Lotta2 Helena
JOE - octoclock Lotta2 octoclock
JOE - PML Lotta2 PML
JOE - Slapsave Lotta2 JOE
JOE - snailit Lotta2 JOE
octoclock - PML Lotta2 octoclock
octoclock - Slapsave Lotta2 octoclock
octoclock - snailit Lotta2 octoclock
PML - Slapsave Lotta2 Slapsave
PML - snailit Lotta2 snailit
Slapsave - snailit Lotta2 snailit
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
Copen - DIF Lotta5 Copen
Copen - EAN Lotta5 Copen
Copen - jimi0423 Lotta5 Copen
Copen - MCR Lotta5 Copen
Copen - OGM Lotta5 Copen
Copen - PSE Lotta5 Copen
DIF - EAN Lotta5 DIF
DIF - jimi0423 Lotta5 DIF
DIF - MCR Lotta5 MCR
DIF - OGM Lotta5 OGM
DIF - PSE Lotta5 DIF
EAN - jimi0423 Lotta5 EAN
EAN - MCR Lotta5 MCR
EAN - OGM Lotta5 OGM
EAN - PSE Lotta5 PSE
jimi0423 - MCR Lotta5 MCR
jimi0423 - OGM Lotta5 OGM
jimi0423 - PSE Lotta5 PSE
MCR - OGM Lotta5 MCR
MCR - PSE Lotta5 MCR
OGM - PSE Lotta5 PSE
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
DDT - EKAEKA Lotta6 EKAEKA
DDT - grebdnul Lotta6 grebdnul
DDT - JAW Lotta6 JAW
DDT - palle Lotta6 palle
DDT - Replicant Lotta6 Replicant
DDT - swomp Lotta6 DDT
EKAEKA - grebdnul Lotta6 grebdnul
EKAEKA - JAW Lotta6 EKAEKA
EKAEKA - palle Lotta6 palle
EKAEKA - Replicant Lotta6 EKAEKA
EKAEKA - swomp Lotta6 EKAEKA
grebdnul - JAW Lotta6 JAW
grebdnul - palle Lotta6 grebdnul
grebdnul - Replicant Lotta6 grebdnul
grebdnul - swomp Lotta6 swomp
JAW - palle Lotta6 palle
JAW - Replicant Lotta6 Replicant
JAW - swomp Lotta6 swomp
palle - Replicant Lotta6 Replicant
palle - swomp Lotta6 swomp
Replicant - swomp Lotta6 Replicant
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
chimaera - GM Lotta1 GM
chimaera - JNA Lotta1 JNA
chimaera - jos Lotta1 jos
chimaera - Lord Squeak Lotta1 chimaera
chimaera - OPT Lotta1 OPT
chimaera - Veronica138 Lotta1 chimaera
GM - JNA Lotta1 GM
GM - jos Lotta1 GM
GM - Lord Squeak Lotta1 GM
GM - OPT Lotta1 OPT
GM - Veronica138 Lotta1 Veronica138
JNA - jos Lotta1 JNA
JNA - Lord Squeak Lotta1 JNA
JNA - OPT Lotta1 OPT
JNA - Veronica138 Lotta1 JNA
jos - Lord Squeak Lotta1 jos
jos - OPT Lotta1 OPT
jos - Veronica138 Lotta1 jos
Lord Squeak - OPT Lotta1 Lord Squeak
Lord Squeak - Veronica138 Lotta1 Lord Squeak
OPT - Veronica138 Lotta1 OPT
Omgång 1, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
AFX - Fader Sjuk Lotta3 AFX
AFX - GNN Lotta3 AFX
AFX - Katinka Lotta3 AFX
AFX - MungoBBQ Lotta3 MungoBBQ
AFX - P.Lindberg Lotta3 P.Lindberg
AFX - Uncle3D Lotta3 AFX
Fader Sjuk - GNN Lotta3 GNN
Fader Sjuk - Katinka Lotta3 Katinka
Fader Sjuk - MungoBBQ Lotta3 MungoBBQ
Fader Sjuk - P.Lindberg Lotta3 P.Lindberg
Fader Sjuk - Uncle3D Lotta3 Uncle3D
GNN - Katinka Lotta3 Katinka
GNN - MungoBBQ Lotta3 GNN
GNN - P.Lindberg Lotta3 P.Lindberg
GNN - Uncle3D Lotta3 Uncle3D
Katinka - MungoBBQ Lotta3 Katinka
Katinka - P.Lindberg Lotta3 P.Lindberg
Katinka - Uncle3D Lotta3 Katinka
MungoBBQ - P.Lindberg Lotta3 MungoBBQ
MungoBBQ - Uncle3D Lotta3 Uncle3D
P.Lindberg - Uncle3D Lotta3 P.Lindberg
Omgång 1, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
306 - bitwalk Lotta4 bitwalk
306 - img Lotta4 306
306 - LEC Lotta4 LEC
306 - Patman Lotta4 306
306 - Progg Lotta4 Progg
306 - Zcary1 Lotta4 306
bitwalk - img Lotta4 bitwalk
bitwalk - LEC Lotta4 LEC
bitwalk - Patman Lotta4 bitwalk
bitwalk - Progg Lotta4 bitwalk
bitwalk - Zcary1 Lotta4 Zcary1
img - LEC Lotta4 img
img - Patman Lotta4 img
img - Progg Lotta4 img
img - Zcary1 Lotta4 img
LEC - Patman Lotta4 Patman
LEC - Progg Lotta4 Progg
LEC - Zcary1 Lotta4 Zcary1
Patman - Progg Lotta4 Progg
Patman - Zcary1 Lotta4 Zcary1
Progg - Zcary1 Lotta4 Zcary1
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
Helena - FRA Lotta2 Helena
JOE - FRA Lotta2 JOE
octoclock - FRA Lotta2 FRA
PML - FRA Lotta2 FRA
Slapsave - FRA Lotta2 FRA
snailit - FRA Lotta2 FRA
JOE - Helena Lotta2 Helena
octoclock - Helena Lotta2 octoclock
PML - Helena Lotta2 Helena
Slapsave - Helena Lotta2 Slapsave
snailit - Helena Lotta2 Helena
octoclock - JOE Lotta2 JOE
PML - JOE Lotta2 JOE
Slapsave - JOE Lotta2 JOE
snailit - JOE Lotta2 JOE
PML - octoclock Lotta2 octoclock
Slapsave - octoclock Lotta2 octoclock
snailit - octoclock Lotta2 snailit
Slapsave - PML Lotta2 Slapsave
snailit - PML Lotta2 snailit
snailit - Slapsave Lotta2 snailit
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
DIF - Copen Lotta5 Copen
EAN - Copen Lotta5 Copen
jimi0423 - Copen Lotta5 jimi0423
MCR - Copen Lotta5 MCR
OGM - Copen Lotta5 Copen
PSE - Copen Lotta5 Copen
EAN - DIF Lotta5 DIF
jimi0423 - DIF Lotta5 jimi0423
MCR - DIF Lotta5 DIF
OGM - DIF Lotta5 DIF
PSE - DIF Lotta5 DIF
jimi0423 - EAN Lotta5 jimi0423
MCR - EAN Lotta5 MCR
OGM - EAN Lotta5 OGM
PSE - EAN Lotta5 EAN
MCR - jimi0423 Lotta5 jimi0423
OGM - jimi0423 Lotta5 jimi0423
PSE - jimi0423 Lotta5 PSE
OGM - MCR Lotta5 OGM
PSE - MCR Lotta5 PSE
PSE - OGM Lotta5 PSE
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
EKAEKA - DDT Lotta6 EKAEKA
grebdnul - DDT Lotta6 grebdnul
JAW - DDT Lotta6 DDT
palle - DDT Lotta6 palle
Replicant - DDT Lotta6 Replicant
swomp - DDT Lotta6 swomp
grebdnul - EKAEKA Lotta6 grebdnul
JAW - EKAEKA Lotta6 EKAEKA
palle - EKAEKA Lotta6 palle
Replicant - EKAEKA Lotta6 Replicant
swomp - EKAEKA Lotta6 EKAEKA
JAW - grebdnul Lotta6 JAW
palle - grebdnul Lotta6 grebdnul
Replicant - grebdnul Lotta6 grebdnul
swomp - grebdnul Lotta6 swomp
palle - JAW Lotta6 JAW
Replicant - JAW Lotta6 JAW
swomp - JAW Lotta6 JAW
Replicant - palle Lotta6 Replicant
swomp - palle Lotta6 swomp
swomp - Replicant Lotta6 swomp
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
GM - chimaera Lotta1 chimaera
JNA - chimaera Lotta1 JNA
jos - chimaera Lotta1 jos
Lord Squeak - chimaera Lotta1 chimaera
OPT - chimaera Lotta1 OPT
Veronica138 - chimaera Lotta1 chimaera
JNA - GM Lotta1 JNA
jos - GM Lotta1 GM
Lord Squeak - GM Lotta1 Lord Squeak
OPT - GM Lotta1 OPT
Veronica138 - GM Lotta1 GM
jos - JNA Lotta1 jos
Lord Squeak - JNA Lotta1 JNA
OPT - JNA Lotta1 JNA
Veronica138 - JNA Lotta1 Veronica138
Lord Squeak - jos Lotta1 jos
OPT - jos Lotta1 jos
Veronica138 - jos Lotta1 jos
OPT - Lord Squeak Lotta1 Lord Squeak
Veronica138 - Lord Squeak Lotta1 Lord Squeak
Veronica138 - OPT Lotta1 Veronica138
Omgång 2, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
Fader Sjuk - AFX Lotta3 AFX
GNN - AFX Lotta3 AFX
Katinka - AFX Lotta3 AFX
MungoBBQ - AFX Lotta3 MungoBBQ
P.Lindberg - AFX Lotta3 P.Lindberg
Uncle3D - AFX Lotta3 AFX
GNN - Fader Sjuk Lotta3 GNN
Katinka - Fader Sjuk Lotta3 Katinka
MungoBBQ - Fader Sjuk Lotta3 MungoBBQ
P.Lindberg - Fader Sjuk Lotta3 P.Lindberg
Uncle3D - Fader Sjuk Lotta3 Uncle3D
Katinka - GNN Lotta3 Katinka
MungoBBQ - GNN Lotta3 MungoBBQ
P.Lindberg - GNN Lotta3 P.Lindberg
Uncle3D - GNN Lotta3 GNN
MungoBBQ - Katinka Lotta3 Katinka
P.Lindberg - Katinka Lotta3 P.Lindberg
Uncle3D - Katinka Lotta3 Katinka
P.Lindberg - MungoBBQ Lotta3 P.Lindberg
Uncle3D - MungoBBQ Lotta3 Uncle3D
Uncle3D - P.Lindberg Lotta3 P.Lindberg
Omgång 2, grupp 6
Tävlande Spel Vinnare
bitwalk - 306 Lotta4 bitwalk
img - 306 Lotta4 306
LEC - 306 Lotta4 306
Patman - 306 Lotta4 306
Progg - 306 Lotta4 306
Zcary1 - 306 Lotta4 306
img - bitwalk Lotta4 bitwalk
LEC - bitwalk Lotta4 bitwalk
Patman - bitwalk Lotta4 bitwalk
Progg - bitwalk Lotta4 bitwalk
Zcary1 - bitwalk Lotta4 Zcary1
LEC - img Lotta4 img
Patman - img Lotta4 img
Progg - img Lotta4 img
Zcary1 - img Lotta4 img
Patman - LEC Lotta4 Patman
Progg - LEC Lotta4 LEC
Zcary1 - LEC Lotta4 Zcary1
Progg - Patman Lotta4 Progg
Zcary1 - Patman Lotta4 Zcary1
Zcary1 - Progg Lotta4 Zcary1
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
306 (v) Zcary1 Lotta1
306 (v) img Lotta1
Zcary1 (v) img Lotta1
MCR (v) DIF Lotta1
Katinka (v) AFX Lotta1
JNA (v) jos Lotta1
Replicant (v) DIF Lotta1
Replicant (v) OPT Lotta1
DIF (v) OPT Lotta1
Replicant (v) EKAEKA Lotta1
swomp (v) Replicant Lotta1
swomp (v) EKAEKA Lotta1
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
bitwalk Katinka (v) Lotta1
bitwalk Katinka (v) Lotta1
Copen (v) Zcary1 Lotta1
Copen (v) Zcary1 Lotta1
FRA (v) JNA Lotta1
FRA JNA (v) Lotta1
FRA (v) JNA Lotta1
P.Lindberg (v) 306 Lotta1
P.Lindberg (v) 306 Lotta1
JOE (v) jos Lotta1
JOE (v) jos Lotta1
AFX (v) grebdnul Lotta1
AFX grebdnul (v) Lotta1
AFX (v) grebdnul Lotta1
MCR (v) swomp Lotta1
MCR (v) swomp Lotta1
Helena (v) Replicant Lotta1
Helena (v) Replicant Lotta1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MCR (v) Helena Lotta1
MCR Helena (v) Lotta1
MCR (v) Helena Lotta1
P.Lindberg (v) FRA Lotta1
P.Lindberg (v) FRA Lotta1
Copen (v) JOE Lotta1
Copen JOE (v) Lotta1
Copen (v) JOE Lotta1
AFX Katinka (v) Lotta1
AFX Katinka (v) Lotta1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MCR (v) P.Lindberg Lotta1
MCR (v) P.Lindberg Lotta1
Katinka (v) Copen Lotta1
Katinka (v) Copen Lotta1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
JOE (v) AFX Lotta1
Copen (v) P.Lindberg Lotta1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MCR Katinka (v) Lotta1
MCR Katinka (v) Lotta1
Bilder
Inga bilder uppladdade