Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, dec 2014

 
Datum: 2014-12-06
Plats: Stellans showroom
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
Lotta 3 (Lotta 3)
Lotta 1 (Lotta 1)
Lotta 2 (Lotta 2)
Lotta 4 (Lotta 4)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1561
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
e93_rid 1400 1598 198p
swinkler 1400 1520 120p
örnen 1518 1621 103p
bajen1999 1400 1500 100p
Fader Sjuk 1400 1470 70p
Jetwash 1460 1526 66p
Replicant 1607 1666 59p
JNA 1578 1624 46p
ike 1498 1536 38p
chimaera 1505 1540 35p
Gathers 1590 1622 32p
Turnis 1592 1619 27p
swomp 1525 1550 25p
octoclock 1524 1540 16p
OGM 1658 1668 10p
REO 1531 1539 8p
TFF 1752 1759 7p
PSE 1509 1516 7p
JES 1529 1532 3p
MOD 1501 1502 1p
bitwalk 1673 1674 1p
APB 1747 1745 -2p
MungoBBQ 1597 1592 -5p
skagget 1584 1578 -6p
Dawen 1440 1432 -8p
AFX 1559 1549 -10p
Klatte 1649 1639 -10p
snailit 1618 1608 -10p
sebbew 1492 1469 -23p
GRS 1494 1461 -33p
DAH 1709 1673 -36p
OPT 1748 1705 -43p
indev 1532 1489 -43p
POwR 1582 1535 -47p
Svante 1736 1675 -61p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
Gathers 6 7 13
TFF 5 5 10
snailit 7 3 10
chimaera 4 5 9
DAH 5 4 9
swomp 5 4 9
AFX 4 3 7
sebbew 0 3 3
swinkler 1 2 3
bitwalk 5 7 12
Replicant 6 5 11
OPT 5 6 11
Jetwash 6 4 10
octoclock 3 5 8
skagget 4 4 8
MOD 3 3 6
bajen1999 3 0 3
indev 1 2 3
örnen 5 7 12
APB 4 7 11
OGM 5 6 11
ike 7 3 10
MungoBBQ 7 2 9
REO 3 5 8
POwR 2 3 5
Dawen 2 2 4
Fader Sjuk 1 1 2
JNA 4 6 10
Turnis 3 5 8
e93_rid 5 3 8
JES 5 3 8
Klatte 3 5 8
Svante 3 3 6
PSE 5 1 6
GRS 0 2 2
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. TFF 12
2. APB 10
3. Replicant 8
4. OGM 7
5. örnen 6
6. JNA 5
7. bitwalk 4
8. Gathers 3
9. Turnis 2
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
AFX - chimaera Lotta 3 AFX
AFX - DAH Lotta 3 AFX
AFX - Gathers Lotta 3 Gathers
AFX - sebbew Lotta 3 AFX
AFX - snailit Lotta 3 snailit
AFX - swinkler Lotta 3 AFX
AFX - swomp Lotta 3 swomp
AFX - TFF Lotta 3 TFF
chimaera - DAH Lotta 3 chimaera
chimaera - Gathers Lotta 3 Gathers
chimaera - sebbew Lotta 3 chimaera
chimaera - snailit Lotta 3 snailit
chimaera - swinkler Lotta 3 chimaera
chimaera - swomp Lotta 3 chimaera
chimaera - TFF Lotta 3 TFF
DAH - Gathers Lotta 3 DAH
DAH - sebbew Lotta 3 DAH
DAH - snailit Lotta 3 snailit
DAH - swinkler Lotta 3 DAH
DAH - swomp Lotta 3 DAH
DAH - TFF Lotta 3 TFF
Gathers - sebbew Lotta 3 Gathers
Gathers - snailit Lotta 3 snailit
Gathers - swinkler Lotta 3 Gathers
Gathers - swomp Lotta 3 Gathers
Gathers - TFF Lotta 3 Gathers
sebbew - snailit Lotta 3 snailit
sebbew - swinkler Lotta 3 swinkler
sebbew - swomp Lotta 3 swomp
sebbew - TFF Lotta 3 TFF
snailit - swinkler Lotta 3 snailit
snailit - swomp Lotta 3 swomp
snailit - TFF Lotta 3 snailit
swinkler - swomp Lotta 3 swomp
swinkler - TFF Lotta 3 TFF
swomp - TFF Lotta 3 swomp
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
bajen1999 - bitwalk Lotta 1 bajen1999
bajen1999 - indev Lotta 1 bajen1999
bajen1999 - Jetwash Lotta 1 Jetwash
bajen1999 - MOD Lotta 1 bajen1999
bajen1999 - octoclock Lotta 1 octoclock
bajen1999 - OPT Lotta 1 OPT
bajen1999 - Replicant Lotta 1 Replicant
bajen1999 - skagget Lotta 1 skagget
bitwalk - indev Lotta 1 indev
bitwalk - Jetwash Lotta 1 Jetwash
bitwalk - MOD Lotta 1 bitwalk
bitwalk - octoclock Lotta 1 bitwalk
bitwalk - OPT Lotta 1 bitwalk
bitwalk - Replicant Lotta 1 bitwalk
bitwalk - skagget Lotta 1 bitwalk
indev - Jetwash Lotta 1 Jetwash
indev - MOD Lotta 1 MOD
indev - octoclock Lotta 1 octoclock
indev - OPT Lotta 1 OPT
indev - Replicant Lotta 1 Replicant
indev - skagget Lotta 1 skagget
Jetwash - MOD Lotta 1 MOD
Jetwash - octoclock Lotta 1 Jetwash
Jetwash - OPT Lotta 1 Jetwash
Jetwash - Replicant Lotta 1 Replicant
Jetwash - skagget Lotta 1 Jetwash
MOD - octoclock Lotta 1 MOD
MOD - OPT Lotta 1 OPT
MOD - Replicant Lotta 1 Replicant
MOD - skagget Lotta 1 skagget
octoclock - OPT Lotta 1 OPT
octoclock - Replicant Lotta 1 Replicant
octoclock - skagget Lotta 1 octoclock
OPT - Replicant Lotta 1 Replicant
OPT - skagget Lotta 1 OPT
Replicant - skagget Lotta 1 skagget
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
APB - Dawen Lotta 2 Dawen
APB - Fader Sjuk Lotta 2 APB
APB - ike Lotta 2 ike
APB - MungoBBQ Lotta 2 MungoBBQ
APB - OGM Lotta 2 APB
APB - POwR Lotta 2 POwR
APB - REO Lotta 2 APB
APB - örnen Lotta 2 APB
Dawen - Fader Sjuk Lotta 2 Fader Sjuk
Dawen - ike Lotta 2 ike
Dawen - MungoBBQ Lotta 2 MungoBBQ
Dawen - OGM Lotta 2 OGM
Dawen - POwR Lotta 2 Dawen
Dawen - REO Lotta 2 REO
Dawen - örnen Lotta 2 örnen
Fader Sjuk - ike Lotta 2 ike
Fader Sjuk - MungoBBQ Lotta 2 MungoBBQ
Fader Sjuk - OGM Lotta 2 OGM
Fader Sjuk - POwR Lotta 2 POwR
Fader Sjuk - REO Lotta 2 REO
Fader Sjuk - örnen Lotta 2 örnen
ike - MungoBBQ Lotta 2 MungoBBQ
ike - OGM Lotta 2 ike
ike - POwR Lotta 2 ike
ike - REO Lotta 2 ike
ike - örnen Lotta 2 ike
MungoBBQ - OGM Lotta 2 OGM
MungoBBQ - POwR Lotta 2 MungoBBQ
MungoBBQ - REO Lotta 2 MungoBBQ
MungoBBQ - örnen Lotta 2 MungoBBQ
OGM - POwR Lotta 2 OGM
OGM - REO Lotta 2 OGM
OGM - örnen Lotta 2 örnen
POwR - REO Lotta 2 REO
POwR - örnen Lotta 2 örnen
REO - örnen Lotta 2 örnen
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
e93_rid - GRS Lotta 4 e93_rid
e93_rid - JES Lotta 4 JES
e93_rid - JNA Lotta 4 JNA
e93_rid - Klatte Lotta 4 e93_rid
e93_rid - PSE Lotta 4 e93_rid
e93_rid - Svante Lotta 4 e93_rid
e93_rid - Turnis Lotta 4 e93_rid
GRS - JES Lotta 4 JES
GRS - JNA Lotta 4 JNA
GRS - Klatte Lotta 4 Klatte
GRS - PSE Lotta 4 PSE
GRS - Svante Lotta 4 Svante
GRS - Turnis Lotta 4 Turnis
JES - JNA Lotta 4 JES
JES - Klatte Lotta 4 Klatte
JES - PSE Lotta 4 PSE
JES - Svante Lotta 4 JES
JES - Turnis Lotta 4 JES
JNA - Klatte Lotta 4 Klatte
JNA - PSE Lotta 4 PSE
JNA - Svante Lotta 4 JNA
JNA - Turnis Lotta 4 JNA
Klatte - PSE Lotta 4 PSE
Klatte - Svante Lotta 4 Svante
Klatte - Turnis Lotta 4 Turnis
PSE - Svante Lotta 4 Svante
PSE - Turnis Lotta 4 PSE
Svante - Turnis Lotta 4 Turnis
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
chimaera - AFX Lotta 3 AFX
DAH - AFX Lotta 3 AFX
Gathers - AFX Lotta 3 Gathers
sebbew - AFX Lotta 3 sebbew
snailit - AFX Lotta 3 snailit
swinkler - AFX Lotta 3 swinkler
swomp - AFX Lotta 3 AFX
TFF - AFX Lotta 3 TFF
DAH - chimaera Lotta 3 chimaera
Gathers - chimaera Lotta 3 Gathers
sebbew - chimaera Lotta 3 chimaera
snailit - chimaera Lotta 3 chimaera
swinkler - chimaera Lotta 3 chimaera
swomp - chimaera Lotta 3 swomp
TFF - chimaera Lotta 3 chimaera
Gathers - DAH Lotta 3 Gathers
sebbew - DAH Lotta 3 DAH
snailit - DAH Lotta 3 DAH
swinkler - DAH Lotta 3 DAH
swomp - DAH Lotta 3 swomp
TFF - DAH Lotta 3 DAH
sebbew - Gathers Lotta 3 Gathers
snailit - Gathers Lotta 3 Gathers
swinkler - Gathers Lotta 3 Gathers
swomp - Gathers Lotta 3 Gathers
TFF - Gathers Lotta 3 TFF
snailit - sebbew Lotta 3 sebbew
swinkler - sebbew Lotta 3 swinkler
swomp - sebbew Lotta 3 sebbew
TFF - sebbew Lotta 3 TFF
swinkler - snailit Lotta 3 snailit
swomp - snailit Lotta 3 snailit
TFF - snailit Lotta 3 TFF
swomp - swinkler Lotta 3 swomp
TFF - swinkler Lotta 3 TFF
TFF - swomp Lotta 3 swomp
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
bitwalk - bajen1999 Lotta 1 bitwalk
indev - bajen1999 Lotta 1 indev
Jetwash - bajen1999 Lotta 1 Jetwash
MOD - bajen1999 Lotta 1 MOD
octoclock - bajen1999 Lotta 1 octoclock
OPT - bajen1999 Lotta 1 OPT
Replicant - bajen1999 Lotta 1 Replicant
skagget - bajen1999 Lotta 1 skagget
indev - bitwalk Lotta 1 bitwalk
Jetwash - bitwalk Lotta 1 bitwalk
MOD - bitwalk Lotta 1 bitwalk
octoclock - bitwalk Lotta 1 bitwalk
OPT - bitwalk Lotta 1 bitwalk
Replicant - bitwalk Lotta 1 bitwalk
skagget - bitwalk Lotta 1 skagget
Jetwash - indev Lotta 1 indev
MOD - indev Lotta 1 MOD
octoclock - indev Lotta 1 octoclock
OPT - indev Lotta 1 OPT
Replicant - indev Lotta 1 Replicant
skagget - indev Lotta 1 skagget
MOD - Jetwash Lotta 1 Jetwash
octoclock - Jetwash Lotta 1 Jetwash
OPT - Jetwash Lotta 1 OPT
Replicant - Jetwash Lotta 1 Jetwash
skagget - Jetwash Lotta 1 skagget
octoclock - MOD Lotta 1 octoclock
OPT - MOD Lotta 1 OPT
Replicant - MOD Lotta 1 Replicant
skagget - MOD Lotta 1 MOD
OPT - octoclock Lotta 1 octoclock
Replicant - octoclock Lotta 1 Replicant
skagget - octoclock Lotta 1 octoclock
Replicant - OPT Lotta 1 OPT
skagget - OPT Lotta 1 OPT
skagget - Replicant Lotta 1 Replicant
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
Dawen - APB Lotta 2 APB
Fader Sjuk - APB Lotta 2 APB
ike - APB Lotta 2 ike
MungoBBQ - APB Lotta 2 APB
OGM - APB Lotta 2 APB
POwR - APB Lotta 2 APB
REO - APB Lotta 2 APB
örnen - APB Lotta 2 APB
Fader Sjuk - Dawen Lotta 2 Dawen
ike - Dawen Lotta 2 ike
MungoBBQ - Dawen Lotta 2 Dawen
OGM - Dawen Lotta 2 OGM
POwR - Dawen Lotta 2 POwR
REO - Dawen Lotta 2 REO
örnen - Dawen Lotta 2 örnen
ike - Fader Sjuk Lotta 2 Fader Sjuk
MungoBBQ - Fader Sjuk Lotta 2 MungoBBQ
OGM - Fader Sjuk Lotta 2 OGM
POwR - Fader Sjuk Lotta 2 POwR
REO - Fader Sjuk Lotta 2 REO
örnen - Fader Sjuk Lotta 2 örnen
MungoBBQ - ike Lotta 2 ike
OGM - ike Lotta 2 OGM
POwR - ike Lotta 2 POwR
REO - ike Lotta 2 REO
örnen - ike Lotta 2 örnen
OGM - MungoBBQ Lotta 2 OGM
POwR - MungoBBQ Lotta 2 MungoBBQ
REO - MungoBBQ Lotta 2 REO
örnen - MungoBBQ Lotta 2 örnen
POwR - OGM Lotta 2 OGM
REO - OGM Lotta 2 OGM
örnen - OGM Lotta 2 örnen
REO - POwR Lotta 2 REO
örnen - POwR Lotta 2 örnen
örnen - REO Lotta 2 örnen
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
GRS - e93_rid Lotta 4 e93_rid
JES - e93_rid Lotta 4 e93_rid
JNA - e93_rid Lotta 4 JNA
Klatte - e93_rid Lotta 4 Klatte
PSE - e93_rid Lotta 4 PSE
Svante - e93_rid Lotta 4 Svante
Turnis - e93_rid Lotta 4 e93_rid
JES - GRS Lotta 4 JES
JNA - GRS Lotta 4 JNA
Klatte - GRS Lotta 4 Klatte
PSE - GRS Lotta 4 GRS
Svante - GRS Lotta 4 GRS
Turnis - GRS Lotta 4 Turnis
JNA - JES Lotta 4 JNA
Klatte - JES Lotta 4 Klatte
PSE - JES Lotta 4 JES
Svante - JES Lotta 4 Svante
Turnis - JES Lotta 4 JES
Klatte - JNA Lotta 4 JNA
PSE - JNA Lotta 4 JNA
Svante - JNA Lotta 4 JNA
Turnis - JNA Lotta 4 Turnis
PSE - Klatte Lotta 4 Klatte
Svante - Klatte Lotta 4 Klatte
Turnis - Klatte Lotta 4 Turnis
Svante - PSE Lotta 4 Svante
Turnis - PSE Lotta 4 Turnis
Turnis - Svante Lotta 4 Turnis
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Turnis (v) e93_rid Lotta 1
Turnis (v) Klatte Lotta 1
Turnis (v) JES Lotta 1
e93_rid (v) JES Lotta 1
e93_rid (v) Klatte Lotta 1
Klatte (v) JES Lotta 1
Replicant (v) OPT Lotta 1
TFF (v) snailit Lotta 1
APB (v) OGM Lotta 1
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
TFF (v) OPT Lotta 1
Replicant (v) snailit Lotta 1
Turnis OGM (v) Lotta 1
TFF (v) OPT Lotta 1
Replicant (v) snailit Lotta 1
APB (v) e93_rid Lotta 1
APB (v) e93_rid Lotta 1
Turnis (v) OGM Lotta 1
OGM (v) Turnis Lotta 1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
örnen TFF (v) Lotta 1
örnen (v) TFF Lotta 1
JNA (v) Replicant Lotta 1
JNA Replicant (v) Lotta 1
Gathers APB (v) Lotta 1
örnen TFF (v) Lotta 1
JNA Replicant (v) Lotta 1
Gathers APB (v) Lotta 1
bitwalk OGM (v) Lotta 1
bitwalk OGM (v) Lotta 1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
TFF (v) Replicant Lotta 1
TFF Replicant (v) Lotta 1
APB (v) OGM Lotta 1
APB OGM (v) Lotta 1
TFF (v) Replicant Lotta 1
APB (v) OGM Lotta 1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
örnen (v) bitwalk Lotta 1
örnen (v) JNA Lotta 1
örnen (v) Gathers Lotta 1
JNA (v) bitwalk Lotta 1
JNA (v) Gathers Lotta 1
bitwalk (v) Gathers Lotta 1
Replicant (v) OGM Lotta 1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
APB TFF (v) Lotta 1
APB TFF (v) Lotta 1
Bilder
Inga bilder uppladdade