Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, sep 2014
Heja Svante
 
Datum: 2014-09-06
Plats: Stellans Verkstad
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
Lotta 5 (Lotta 5)
Lotta 1 (Lotta 1)
Lotta 2 (Lotta 2)
Lotta 4 (Lotta 4)
Lotta 3 (Lotta 3)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1595
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
TurTurDuva 1400 1584 184p
Svante 1623 1693 70p
WHY 1532 1578 46p
bitwalk 1635 1673 38p
POwR 1568 1601 33p
306 1602 1635 33p
TFF 1720 1752 32p
AFX 1557 1587 30p
MungoBBQ 1568 1597 29p
grebdnul 1514 1534 20p
Ejse83 1557 1573 16p
indev 1485 1496 11p
Mr Anderson 1695 1703 8p
FRA 1729 1736 7p
BAT 1662 1668 6p
Pasan 1498 1502 4p
Nedo 1699 1703 4p
mice 1551 1553 2p
OPT 1722 1720 -2p
PRO 1727 1723 -4p
inwoods 1719 1715 -4p
darkhelmut 1728 1722 -6p
Replicant 1636 1628 -8p
Grandelius 1529 1518 -11p
APB 1749 1735 -14p
LEC 1541 1521 -20p
Dawen 1461 1440 -21p
JAW 1872 1848 -24p
Progg 1286 1262 -24p
JES 1616 1590 -26p
PSE 1533 1501 -32p
Mangan 1460 1426 -34p
kritan 1551 1515 -36p
swomp 1552 1514 -38p
chimaera 1549 1505 -44p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
JAW 6 4 10
306 4 5 9
OPT 4 4 8
BAT 4 3 7
indev 1 3 4
swomp 1 1 2
PSE 1 1 2
WHY 6 3 9
MungoBBQ 3 5 8
TFF 4 4 8
APB 4 3 7
Replicant 2 4 6
kritan 0 2 2
Dawen 2 0 2
inwoods 4 5 9
bitwalk 4 4 8
FRA 4 4 8
POwR 4 3 7
mice 1 4 5
Grandelius 3 1 4
Mangan 1 0 1
Svante 5 4 9
darkhelmut 5 4 9
Nedo 4 4 8
grebdnul 4 2 6
Ejse83 1 4 5
TurTurDuva 2 2 4
chimaera 0 1 1
PRO 6 5 11
Mr Anderson 5 4 9
AFX 4 4 8
JES 2 3 5
Pasan 2 3 5
LEC 2 2 4
Progg 0 0 0
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. TFF 12
2. Svante 10
3. bitwalk 8
4. darkhelmut 7
5. Nedo 6
6. JAW 5
7. OPT 4
8. PRO 3
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
306 - BAT Lotta 5 BAT
306 - indev Lotta 5 306
306 - JAW Lotta 5 JAW
306 - OPT Lotta 5 306
306 - PSE Lotta 5 306
306 - swomp Lotta 5 306
BAT - indev Lotta 5 BAT
BAT - JAW Lotta 5 JAW
BAT - OPT Lotta 5 OPT
BAT - PSE Lotta 5 BAT
BAT - swomp Lotta 5 BAT
indev - JAW Lotta 5 JAW
indev - OPT Lotta 5 OPT
indev - PSE Lotta 5 indev
indev - swomp Lotta 5 swomp
JAW - OPT Lotta 5 JAW
JAW - PSE Lotta 5 JAW
JAW - swomp Lotta 5 JAW
OPT - PSE Lotta 5 OPT
OPT - swomp Lotta 5 OPT
PSE - swomp Lotta 5 PSE
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
APB - Dawen Lotta 1 APB
APB - kritan Lotta 1 APB
APB - MungoBBQ Lotta 1 MungoBBQ
APB - Replicant Lotta 1 APB
APB - TFF Lotta 1 APB
APB - WHY Lotta 1 WHY
Dawen - kritan Lotta 1 Dawen
Dawen - MungoBBQ Lotta 1 MungoBBQ
Dawen - Replicant Lotta 1 Dawen
Dawen - TFF Lotta 1 TFF
Dawen - WHY Lotta 1 WHY
kritan - MungoBBQ Lotta 1 MungoBBQ
kritan - Replicant Lotta 1 Replicant
kritan - TFF Lotta 1 TFF
kritan - WHY Lotta 1 WHY
MungoBBQ - Replicant Lotta 1 Replicant
MungoBBQ - TFF Lotta 1 TFF
MungoBBQ - WHY Lotta 1 WHY
Replicant - TFF Lotta 1 TFF
Replicant - WHY Lotta 1 WHY
TFF - WHY Lotta 1 WHY
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
bitwalk - FRA Lotta 2 FRA
bitwalk - Grandelius Lotta 2 bitwalk
bitwalk - inwoods Lotta 2 bitwalk
bitwalk - Mangan Lotta 2 bitwalk
bitwalk - mice Lotta 2 bitwalk
bitwalk - POwR Lotta 2 POwR
FRA - Grandelius Lotta 2 Grandelius
FRA - inwoods Lotta 2 FRA
FRA - Mangan Lotta 2 Mangan
FRA - mice Lotta 2 FRA
FRA - POwR Lotta 2 FRA
Grandelius - inwoods Lotta 2 inwoods
Grandelius - Mangan Lotta 2 Grandelius
Grandelius - mice Lotta 2 Grandelius
Grandelius - POwR Lotta 2 POwR
inwoods - Mangan Lotta 2 inwoods
inwoods - mice Lotta 2 inwoods
inwoods - POwR Lotta 2 inwoods
Mangan - mice Lotta 2 mice
Mangan - POwR Lotta 2 POwR
mice - POwR Lotta 2 POwR
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
chimaera - darkhelmut Lotta 4 darkhelmut
chimaera - Ejse83 Lotta 4 Ejse83
chimaera - grebdnul Lotta 4 grebdnul
chimaera - Nedo Lotta 4 Nedo
chimaera - Svante Lotta 4 Svante
chimaera - TurTurDuva Lotta 4 TurTurDuva
darkhelmut - Ejse83 Lotta 4 darkhelmut
darkhelmut - grebdnul Lotta 4 darkhelmut
darkhelmut - Nedo Lotta 4 Nedo
darkhelmut - Svante Lotta 4 darkhelmut
darkhelmut - TurTurDuva Lotta 4 darkhelmut
Ejse83 - grebdnul Lotta 4 grebdnul
Ejse83 - Nedo Lotta 4 Nedo
Ejse83 - Svante Lotta 4 Svante
Ejse83 - TurTurDuva Lotta 4 TurTurDuva
grebdnul - Nedo Lotta 4 grebdnul
grebdnul - Svante Lotta 4 Svante
grebdnul - TurTurDuva Lotta 4 grebdnul
Nedo - Svante Lotta 4 Svante
Nedo - TurTurDuva Lotta 4 Nedo
Svante - TurTurDuva Lotta 4 Svante
Omgång 1, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
AFX - JES Lotta 3 AFX
AFX - LEC Lotta 3 AFX
AFX - Mr Anderson Lotta 3 Mr Anderson
AFX - Pasan Lotta 3 AFX
AFX - PRO Lotta 3 PRO
AFX - Progg Lotta 3 AFX
JES - LEC Lotta 3 JES
JES - Mr Anderson Lotta 3 Mr Anderson
JES - Pasan Lotta 3 Pasan
JES - PRO Lotta 3 PRO
JES - Progg Lotta 3 JES
LEC - Mr Anderson Lotta 3 Mr Anderson
LEC - Pasan Lotta 3 LEC
LEC - PRO Lotta 3 PRO
LEC - Progg Lotta 3 LEC
Mr Anderson - Pasan Lotta 3 Mr Anderson
Mr Anderson - PRO Lotta 3 PRO
Mr Anderson - Progg Lotta 3 Mr Anderson
Pasan - PRO Lotta 3 PRO
Pasan - Progg Lotta 3 Pasan
PRO - Progg Lotta 3 PRO
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
BAT - 306 Lotta 5 306
indev - 306 Lotta 5 306
JAW - 306 Lotta 5 JAW
OPT - 306 Lotta 5 306
PSE - 306 Lotta 5 306
swomp - 306 Lotta 5 306
indev - BAT Lotta 5 BAT
JAW - BAT Lotta 5 BAT
OPT - BAT Lotta 5 OPT
PSE - BAT Lotta 5 PSE
swomp - BAT Lotta 5 BAT
JAW - indev Lotta 5 JAW
OPT - indev Lotta 5 indev
PSE - indev Lotta 5 indev
swomp - indev Lotta 5 indev
OPT - JAW Lotta 5 OPT
PSE - JAW Lotta 5 JAW
swomp - JAW Lotta 5 JAW
PSE - OPT Lotta 5 OPT
swomp - OPT Lotta 5 OPT
swomp - PSE Lotta 5 swomp
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
Dawen - APB Lotta 1 APB
kritan - APB Lotta 1 APB
MungoBBQ - APB Lotta 1 MungoBBQ
Replicant - APB Lotta 1 Replicant
TFF - APB Lotta 1 APB
WHY - APB Lotta 1 WHY
kritan - Dawen Lotta 1 kritan
MungoBBQ - Dawen Lotta 1 MungoBBQ
Replicant - Dawen Lotta 1 Replicant
TFF - Dawen Lotta 1 TFF
WHY - Dawen Lotta 1 WHY
MungoBBQ - kritan Lotta 1 MungoBBQ
Replicant - kritan Lotta 1 kritan
TFF - kritan Lotta 1 TFF
WHY - kritan Lotta 1 WHY
Replicant - MungoBBQ Lotta 1 MungoBBQ
TFF - MungoBBQ Lotta 1 TFF
WHY - MungoBBQ Lotta 1 MungoBBQ
TFF - Replicant Lotta 1 Replicant
WHY - Replicant Lotta 1 Replicant
WHY - TFF Lotta 1 TFF
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
FRA - bitwalk Lotta 2 bitwalk
Grandelius - bitwalk Lotta 2 bitwalk
inwoods - bitwalk Lotta 2 inwoods
Mangan - bitwalk Lotta 2 bitwalk
mice - bitwalk Lotta 2 mice
POwR - bitwalk Lotta 2 bitwalk
Grandelius - FRA Lotta 2 FRA
inwoods - FRA Lotta 2 FRA
Mangan - FRA Lotta 2 FRA
mice - FRA Lotta 2 FRA
POwR - FRA Lotta 2 POwR
inwoods - Grandelius Lotta 2 inwoods
Mangan - Grandelius Lotta 2 Grandelius
mice - Grandelius Lotta 2 mice
POwR - Grandelius Lotta 2 POwR
Mangan - inwoods Lotta 2 inwoods
mice - inwoods Lotta 2 inwoods
POwR - inwoods Lotta 2 inwoods
mice - Mangan Lotta 2 mice
POwR - Mangan Lotta 2 POwR
POwR - mice Lotta 2 mice
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
darkhelmut - chimaera Lotta 4 darkhelmut
Ejse83 - chimaera Lotta 4 Ejse83
grebdnul - chimaera Lotta 4 grebdnul
Nedo - chimaera Lotta 4 Nedo
Svante - chimaera Lotta 4 Svante
TurTurDuva - chimaera Lotta 4 chimaera
Ejse83 - darkhelmut Lotta 4 Ejse83
grebdnul - darkhelmut Lotta 4 darkhelmut
Nedo - darkhelmut Lotta 4 darkhelmut
Svante - darkhelmut Lotta 4 Svante
TurTurDuva - darkhelmut Lotta 4 darkhelmut
grebdnul - Ejse83 Lotta 4 Ejse83
Nedo - Ejse83 Lotta 4 Ejse83
Svante - Ejse83 Lotta 4 Svante
TurTurDuva - Ejse83 Lotta 4 TurTurDuva
Nedo - grebdnul Lotta 4 Nedo
Svante - grebdnul Lotta 4 grebdnul
TurTurDuva - grebdnul Lotta 4 TurTurDuva
Svante - Nedo Lotta 4 Nedo
TurTurDuva - Nedo Lotta 4 Nedo
TurTurDuva - Svante Lotta 4 Svante
Omgång 2, grupp 5
Tävlande Spel Vinnare
JES - AFX Lotta 3 JES
LEC - AFX Lotta 3 AFX
Mr Anderson - AFX Lotta 3 AFX
Pasan - AFX Lotta 3 AFX
PRO - AFX Lotta 3 PRO
Progg - AFX Lotta 3 AFX
LEC - JES Lotta 3 LEC
Mr Anderson - JES Lotta 3 Mr Anderson
Pasan - JES Lotta 3 JES
PRO - JES Lotta 3 PRO
Progg - JES Lotta 3 JES
Mr Anderson - LEC Lotta 3 Mr Anderson
Pasan - LEC Lotta 3 Pasan
PRO - LEC Lotta 3 PRO
Progg - LEC Lotta 3 LEC
Pasan - Mr Anderson Lotta 3 Pasan
PRO - Mr Anderson Lotta 3 Mr Anderson
Progg - Mr Anderson Lotta 3 Mr Anderson
PRO - Pasan Lotta 3 PRO
Progg - Pasan Lotta 3 Pasan
Progg - PRO Lotta 3 PRO
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Svante (v) darkhelmut Lotta 1
bitwalk FRA (v) Lotta 1
APB (v) BAT Lotta 1
APB (v) POwR Lotta 1
TFF (v) MungoBBQ Lotta 1
BAT (v) POwR Lotta 1
åttondelssfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MungoBBQ (v) Svante Lotta 1
MungoBBQ Svante (v) Lotta 1
MungoBBQ Svante (v) Lotta 1
inwoods OPT (v) Lotta 1
inwoods OPT (v) Lotta 1
WHY bitwalk (v) Lotta 1
WHY bitwalk (v) Lotta 1
TFF AFX (v) Lotta 1
TFF (v) AFX Lotta 1
PRO FRA (v) Lotta 1
PRO (v) FRA Lotta 1
JAW APB (v) Lotta 1
JAW (v) APB Lotta 1
JAW (v) APB Lotta 1
306 (v) Nedo Lotta 1
306 Nedo (v) Lotta 1
306 Nedo (v) Lotta 1
TFF (v) AFX Lotta 1
darkhelmut Mr Anderson (v) Lotta 1
darkhelmut (v) Mr Anderson Lotta 1
darkhelmut (v) Mr Anderson Lotta 1
PRO (v) FRA Lotta 1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Svante (v) PRO Lotta 1
Svante (v) PRO Lotta 1
OPT darkhelmut (v) Lotta 1
OPT darkhelmut (v) Lotta 1
Nedo bitwalk (v) Lotta 1
Nedo (v) bitwalk Lotta 1
Nedo bitwalk (v) Lotta 1
JAW (v) TFF Lotta 1
JAW TFF (v) Lotta 1
JAW TFF (v) Lotta 1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Svante (v) bitwalk Lotta 1
TFF darkhelmut (v) Lotta 1
Svante (v) bitwalk Lotta 1
TFF (v) darkhelmut Lotta 1
TFF (v) darkhelmut Lotta 1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Nedo (v) JAW Lotta 1
Nedo (v) OPT Lotta 1
Nedo (v) PRO Lotta 1
JAW (v) OPT Lotta 1
JAW (v) PRO Lotta 1
OPT (v) PRO Lotta 1
darkhelmut bitwalk (v) Lotta 1
darkhelmut bitwalk (v) Lotta 1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
TFF Svante (v) Lotta 1
TFF (v) Svante Lotta 1
TFF (v) Svante Lotta 1
Bilder
Inga bilder uppladdade