Tillbaka
Stockholm Pinball - månadstävling, dec 2013
Heja mice
 
Datum: 2013-12-07
Plats: Lutande Dörren
Spelträffssnack: Klicka här
Lottade Kvalspel:
LOTTA3 (LOTTA3)
LOTTA2 (LOTTA2)
LOTTA1 (LOTTA1)
LOTTA4 (LOTTA4)
Deltagare
Medelrank för tävlingen: 1577
Användarnamn Startrank Slutrank +/-
TWS 1400 1562 162p
PRO 1631 1731 100p
DAH 1571 1638 67p
BAT 1554 1613 59p
OGM 1563 1616 53p
Progg 1269 1313 44p
örnen 1552 1594 42p
P.Lindberg 1749 1781 32p
kritan 1442 1474 32p
Svante 1606 1635 29p
Dawen 1497 1525 28p
AFX 1601 1614 13p
JES 1580 1593 13p
Nedo 1613 1623 10p
ike 1548 1556 8p
saulhudson 1420 1427 7p
bitwalk 1619 1617 -2p
Gathers 1509 1506 -3p
Replicant 1645 1642 -3p
PSE 1541 1533 -8p
mice 1571 1561 -10p
GRS 1507 1494 -13p
APB 1753 1737 -16p
LEC 1600 1583 -17p
JNA 1541 1513 -28p
MOD 1537 1509 -28p
jos 1676 1642 -34p
snailit 1511 1476 -35p
flr 1518 1478 -40p
OPT 1595 1549 -46p
Mr Anderson 1640 1592 -48p
johan 1715 1666 -49p
Klatte 1651 1594 -57p
MCR 1893 1818 -75p
Kvalresultat
Användare Omgång 1 Omgång 2 Totalt
MCR 7 5 12
PRO 5 7 12
örnen 3 6 9
DAH 4 5 9
AFX 3 5 8
jos 3 4 7
TWS 3 2 5
MOD 5 0 5
GRS 3 2 5
APB 6 6 12
ike 6 4 10
LEC 4 6 10
bitwalk 3 6 9
Dawen 3 5 8
mice 6 2 8
Klatte 3 3 6
Progg 2 3 5
flr 3 1 4
P.Lindberg 7 6 13
OGM 4 6 10
Replicant 4 4 8
Nedo 4 4 8
kritan 2 4 6
OPT 2 2 4
JNA 2 2 4
snailit 3 0 3
BAT 4 6 10
johan 5 4 9
Svante 6 3 9
JES 3 5 8
PSE 4 2 6
Mr Anderson 2 3 5
Gathers 2 3 5
saulhudson 2 2 4
Slutresultat
Plats Spelare GP-Poäng
1. PRO 12
2. DAH 10
3. BAT 8
4. APB 7
5. P.Lindberg 6
6. Svante 5
7. MCR 4
8. ike 3
9. OGM 2
10. Nedo 1
Omgångarna:
Omgång 1, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
AFX - DAH LOTTA3 AFX
AFX - GRS LOTTA3 AFX
AFX - jos LOTTA3 jos
AFX - MCR LOTTA3 MCR
AFX - MOD LOTTA3 MOD
AFX - PRO LOTTA3 AFX
AFX - TWS LOTTA3 TWS
AFX - örnen LOTTA3 örnen
DAH - GRS LOTTA3 DAH
DAH - jos LOTTA3 DAH
DAH - MCR LOTTA3 MCR
DAH - MOD LOTTA3 MOD
DAH - PRO LOTTA3 DAH
DAH - TWS LOTTA3 DAH
DAH - örnen LOTTA3 örnen
GRS - jos LOTTA3 jos
GRS - MCR LOTTA3 GRS
GRS - MOD LOTTA3 MOD
GRS - PRO LOTTA3 PRO
GRS - TWS LOTTA3 GRS
GRS - örnen LOTTA3 GRS
jos - MCR LOTTA3 MCR
jos - MOD LOTTA3 jos
jos - PRO LOTTA3 PRO
jos - TWS LOTTA3 TWS
jos - örnen LOTTA3 örnen
MCR - MOD LOTTA3 MCR
MCR - PRO LOTTA3 MCR
MCR - TWS LOTTA3 MCR
MCR - örnen LOTTA3 MCR
MOD - PRO LOTTA3 PRO
MOD - TWS LOTTA3 MOD
MOD - örnen LOTTA3 MOD
PRO - TWS LOTTA3 PRO
PRO - örnen LOTTA3 PRO
TWS - örnen LOTTA3 TWS
Omgång 1, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
APB - bitwalk LOTTA2 APB
APB - Dawen LOTTA2 Dawen
APB - flr LOTTA2 APB
APB - ike LOTTA2 APB
APB - Klatte LOTTA2 APB
APB - LEC LOTTA2 APB
APB - mice LOTTA2 mice
APB - Progg LOTTA2 APB
bitwalk - Dawen LOTTA2 Dawen
bitwalk - flr LOTTA2 bitwalk
bitwalk - ike LOTTA2 bitwalk
bitwalk - Klatte LOTTA2 Klatte
bitwalk - LEC LOTTA2 LEC
bitwalk - mice LOTTA2 bitwalk
bitwalk - Progg LOTTA2 Progg
Dawen - flr LOTTA2 flr
Dawen - ike LOTTA2 ike
Dawen - Klatte LOTTA2 Dawen
Dawen - LEC LOTTA2 LEC
Dawen - mice LOTTA2 mice
Dawen - Progg LOTTA2 Progg
flr - ike LOTTA2 ike
flr - Klatte LOTTA2 flr
flr - LEC LOTTA2 LEC
flr - mice LOTTA2 mice
flr - Progg LOTTA2 flr
ike - Klatte LOTTA2 ike
ike - LEC LOTTA2 ike
ike - mice LOTTA2 ike
ike - Progg LOTTA2 ike
Klatte - LEC LOTTA2 Klatte
Klatte - mice LOTTA2 mice
Klatte - Progg LOTTA2 Klatte
LEC - mice LOTTA2 mice
LEC - Progg LOTTA2 LEC
mice - Progg LOTTA2 mice
Omgång 1, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
JNA - kritan LOTTA1 JNA
JNA - Nedo LOTTA1 Nedo
JNA - OGM LOTTA1 OGM
JNA - OPT LOTTA1 JNA
JNA - P.Lindberg LOTTA1 P.Lindberg
JNA - Replicant LOTTA1 Replicant
JNA - snailit LOTTA1 snailit
kritan - Nedo LOTTA1 Nedo
kritan - OGM LOTTA1 OGM
kritan - OPT LOTTA1 kritan
kritan - P.Lindberg LOTTA1 P.Lindberg
kritan - Replicant LOTTA1 kritan
kritan - snailit LOTTA1 snailit
Nedo - OGM LOTTA1 Nedo
Nedo - OPT LOTTA1 OPT
Nedo - P.Lindberg LOTTA1 P.Lindberg
Nedo - Replicant LOTTA1 Replicant
Nedo - snailit LOTTA1 Nedo
OGM - OPT LOTTA1 OPT
OGM - P.Lindberg LOTTA1 P.Lindberg
OGM - Replicant LOTTA1 OGM
OGM - snailit LOTTA1 OGM
OPT - P.Lindberg LOTTA1 P.Lindberg
OPT - Replicant LOTTA1 Replicant
OPT - snailit LOTTA1 snailit
P.Lindberg - Replicant LOTTA1 P.Lindberg
P.Lindberg - snailit LOTTA1 P.Lindberg
Replicant - snailit LOTTA1 Replicant
Omgång 1, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
BAT - Gathers LOTTA4 Gathers
BAT - JES LOTTA4 BAT
BAT - johan LOTTA4 johan
BAT - Mr Anderson LOTTA4 BAT
BAT - PSE LOTTA4 BAT
BAT - saulhudson LOTTA4 BAT
BAT - Svante LOTTA4 Svante
Gathers - JES LOTTA4 JES
Gathers - johan LOTTA4 johan
Gathers - Mr Anderson LOTTA4 Mr Anderson
Gathers - PSE LOTTA4 PSE
Gathers - saulhudson LOTTA4 saulhudson
Gathers - Svante LOTTA4 Gathers
JES - johan LOTTA4 JES
JES - Mr Anderson LOTTA4 JES
JES - PSE LOTTA4 PSE
JES - saulhudson LOTTA4 saulhudson
JES - Svante LOTTA4 Svante
johan - Mr Anderson LOTTA4 johan
johan - PSE LOTTA4 johan
johan - saulhudson LOTTA4 johan
johan - Svante LOTTA4 Svante
Mr Anderson - PSE LOTTA4 PSE
Mr Anderson - saulhudson LOTTA4 Mr Anderson
Mr Anderson - Svante LOTTA4 Svante
PSE - saulhudson LOTTA4 PSE
PSE - Svante LOTTA4 Svante
saulhudson - Svante LOTTA4 Svante
Omgång 2, grupp 1
Tävlande Spel Vinnare
DAH - AFX LOTTA3 DAH
GRS - AFX LOTTA3 AFX
jos - AFX LOTTA3 AFX
MCR - AFX LOTTA3 AFX
MOD - AFX LOTTA3 AFX
PRO - AFX LOTTA3 PRO
TWS - AFX LOTTA3 TWS
örnen - AFX LOTTA3 AFX
GRS - DAH LOTTA3 DAH
jos - DAH LOTTA3 DAH
MCR - DAH LOTTA3 MCR
MOD - DAH LOTTA3 DAH
PRO - DAH LOTTA3 PRO
TWS - DAH LOTTA3 DAH
örnen - DAH LOTTA3 örnen
jos - GRS LOTTA3 jos
MCR - GRS LOTTA3 MCR
MOD - GRS LOTTA3 GRS
PRO - GRS LOTTA3 PRO
TWS - GRS LOTTA3 GRS
örnen - GRS LOTTA3 örnen
MCR - jos LOTTA3 MCR
MOD - jos LOTTA3 jos
PRO - jos LOTTA3 jos
TWS - jos LOTTA3 jos
örnen - jos LOTTA3 örnen
MOD - MCR LOTTA3 MCR
PRO - MCR LOTTA3 PRO
TWS - MCR LOTTA3 MCR
örnen - MCR LOTTA3 örnen
PRO - MOD LOTTA3 PRO
TWS - MOD LOTTA3 TWS
örnen - MOD LOTTA3 örnen
TWS - PRO LOTTA3 PRO
örnen - PRO LOTTA3 PRO
örnen - TWS LOTTA3 örnen
Omgång 2, grupp 2
Tävlande Spel Vinnare
bitwalk - APB LOTTA2 bitwalk
Dawen - APB LOTTA2 APB
flr - APB LOTTA2 APB
ike - APB LOTTA2 APB
Klatte - APB LOTTA2 APB
LEC - APB LOTTA2 APB
mice - APB LOTTA2 mice
Progg - APB LOTTA2 APB
Dawen - bitwalk LOTTA2 Dawen
flr - bitwalk LOTTA2 bitwalk
ike - bitwalk LOTTA2 bitwalk
Klatte - bitwalk LOTTA2 bitwalk
LEC - bitwalk LOTTA2 LEC
mice - bitwalk LOTTA2 bitwalk
Progg - bitwalk LOTTA2 bitwalk
flr - Dawen LOTTA2 Dawen
ike - Dawen LOTTA2 ike
Klatte - Dawen LOTTA2 Dawen
LEC - Dawen LOTTA2 Dawen
mice - Dawen LOTTA2 Dawen
Progg - Dawen LOTTA2 Progg
ike - flr LOTTA2 ike
Klatte - flr LOTTA2 Klatte
LEC - flr LOTTA2 LEC
mice - flr LOTTA2 flr
Progg - flr LOTTA2 Progg
Klatte - ike LOTTA2 ike
LEC - ike LOTTA2 LEC
mice - ike LOTTA2 mice
Progg - ike LOTTA2 ike
LEC - Klatte LOTTA2 LEC
mice - Klatte LOTTA2 Klatte
Progg - Klatte LOTTA2 Klatte
mice - LEC LOTTA2 LEC
Progg - LEC LOTTA2 LEC
Progg - mice LOTTA2 Progg
Omgång 2, grupp 3
Tävlande Spel Vinnare
kritan - JNA LOTTA1 kritan
Nedo - JNA LOTTA1 Nedo
OGM - JNA LOTTA1 OGM
OPT - JNA LOTTA1 JNA
P.Lindberg - JNA LOTTA1 P.Lindberg
Replicant - JNA LOTTA1 Replicant
snailit - JNA LOTTA1 JNA
Nedo - kritan LOTTA1 Nedo
OGM - kritan LOTTA1 OGM
OPT - kritan LOTTA1 kritan
P.Lindberg - kritan LOTTA1 P.Lindberg
Replicant - kritan LOTTA1 kritan
snailit - kritan LOTTA1 kritan
OGM - Nedo LOTTA1 OGM
OPT - Nedo LOTTA1 OPT
P.Lindberg - Nedo LOTTA1 Nedo
Replicant - Nedo LOTTA1 Replicant
snailit - Nedo LOTTA1 Nedo
OPT - OGM LOTTA1 OGM
P.Lindberg - OGM LOTTA1 P.Lindberg
Replicant - OGM LOTTA1 OGM
snailit - OGM LOTTA1 OGM
P.Lindberg - OPT LOTTA1 P.Lindberg
Replicant - OPT LOTTA1 Replicant
snailit - OPT LOTTA1 OPT
Replicant - P.Lindberg LOTTA1 P.Lindberg
snailit - P.Lindberg LOTTA1 P.Lindberg
snailit - Replicant LOTTA1 Replicant
Omgång 2, grupp 4
Tävlande Spel Vinnare
Gathers - BAT LOTTA4 BAT
JES - BAT LOTTA4 BAT
johan - BAT LOTTA4 BAT
Mr Anderson - BAT LOTTA4 BAT
PSE - BAT LOTTA4 PSE
saulhudson - BAT LOTTA4 BAT
Svante - BAT LOTTA4 BAT
JES - Gathers LOTTA4 JES
johan - Gathers LOTTA4 Gathers
Mr Anderson - Gathers LOTTA4 Mr Anderson
PSE - Gathers LOTTA4 Gathers
saulhudson - Gathers LOTTA4 Gathers
Svante - Gathers LOTTA4 Svante
johan - JES LOTTA4 johan
Mr Anderson - JES LOTTA4 JES
PSE - JES LOTTA4 JES
saulhudson - JES LOTTA4 JES
Svante - JES LOTTA4 JES
Mr Anderson - johan LOTTA4 johan
PSE - johan LOTTA4 PSE
saulhudson - johan LOTTA4 johan
Svante - johan LOTTA4 johan
PSE - Mr Anderson LOTTA4 Mr Anderson
saulhudson - Mr Anderson LOTTA4 Mr Anderson
Svante - Mr Anderson LOTTA4 Svante
saulhudson - PSE LOTTA4 saulhudson
Svante - PSE LOTTA4 Svante
Svante - saulhudson LOTTA4 saulhudson
Särspel
Tävlande1 Tävlande2 Spel
Svante (v) johan LOTTA4
Nedo (v) Replicant LOTTA2
LEC (v) ike LOTTA1
PRO (v) MCR LOTTA1
kvartsfinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
MCR (v) johan LOTTA1
MCR (v) johan LOTTA1
APB (v) MCR LOTTA1
APB (v) MCR LOTTA1
OGM (v) ike LOTTA1
OGM ike (v) LOTTA1
OGM ike (v) LOTTA1
PRO (v) Svante LOTTA1
PRO (v) Svante LOTTA1
BAT (v) ike LOTTA1
Svante (v) Nedo LOTTA1
Svante Nedo (v) LOTTA1
Svante (v) Nedo LOTTA1
LEC DAH (v) LOTTA1
LEC DAH (v) LOTTA1
P.Lindberg DAH (v) LOTTA1
P.Lindberg (v) DAH LOTTA1
BAT (v) ike LOTTA1
P.Lindberg DAH (v) LOTTA1
Semifinal
Tävlande1 Tävlande2 Spel
PRO (v) APB LOTTA1
PRO (v) APB LOTTA1
DAH (v) BAT LOTTA1
DAH (v) BAT LOTTA1
Järnmatch
Tävlande1 Tävlande2 Spel
OGM (v) Nedo LOTTA1
OGM (v) johan LOTTA1
OGM (v) LEC LOTTA1
Nedo (v) johan LOTTA1
Nedo (v) LEC LOTTA1
johan (v) LEC LOTTA1
P.Lindberg (v) Svante LOTTA1
P.Lindberg (v) MCR LOTTA1
P.Lindberg (v) ike LOTTA1
Svante (v) MCR LOTTA1
Svante (v) ike LOTTA1
MCR (v) ike LOTTA1
BAT (v) APB LOTTA1
Final
Tävlande1 Tävlande2 Spel
PRO (v) DAH LOTTA1
PRO (v) DAH LOTTA1
Bilder
Inga bilder uppladdade