Bitwalk vann februaris flipper-VM!
2016-03-06
Det blev Bitwalk som tog hem segern i februaris flipper-VM på Söderbiljarden.
Silvret tiog JOE, bronset gick till APB och fyra kom MCR.
Grattis!

Tillbaka